U

Start » Learning Center » Blogg » Varför bör man investera i cybersäkerhet?

Varför bör man investera i cybersäkerhet?

Det finns många anledningar till varför man bör investera i cybersäkerhet. Det kan bli mycket dyrare att inte ha tillräckligt skydd, till exempel under en ransomware-attack där attackeraren låser eller krypterar data tills dess att en lösensumma är betald, vilket kan ge den som utsatts för attacken tillgång till sina filer igen.

Vilket motiv olika organisationer har till att investera i cybersäkerhet kan variera. Vissa måste på grund av lagkrav, medan andra insett att de behöver ha en säkrare lösning än en brandvägg. Vad som spelar roll är att ni vet vilken nivå av säkerhet just er organisation behöver!

 

 

När behöver du investera i cybersäkerhet?

 

Du måste enligt lag och förordningar

Du kanske måste följa en lag som säger att du måste använda godkända krypteringsprodukter? En sådan lag är Säkerhetsskyddsförordningen. Enligt 3 kap 5 § i Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) måste alla verksamheter, offentliga och privata, som hanterar säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter som ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll, skydda uppgifterna med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten. Viktigt är att det gäller både den som sänder och den som tar emot hemlig information. Advenicas lösning för nätverkskryptering, SecuriVPN Arana, förser kunder med starkast möjliga skydd av deras IP-nätverk.

Du kanske även har krav på komponentassurans på säkerhetsskyddsklass nivå N3 eller lägre. Då behöver du en N3-diod! För detta ändamål passar datadioderna DD1000A och DD1000i som erbjuder en kraftfull lösning för effektivt, riskfritt och försäkrat enkelriktat dataflöde mellan säkerhetsdomäner.

 

Du bör enligt standard eller NIS-direktivet

Det finns även standarder och direktiv, till exempel NIS-direktivet, som kan vara en anledning till att du bör investera i cybersäkerhet.

NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet skärper kraven på informationssäkerhet vad gäller integritet och tillgänglighet. Om ni måste följa denna typ av direktiv är det en god idé att använda Advenicas produkter! Passande är våra datadioder DD1000A, DD1000i, DD1G eller vår ZoneGuard. ZoneGuard möjliggör ett strikt kontrollerat, filtrerat informationsutbyte mellan olika nätverk och säkerhetsdomäner.

 

Standard

 

Du behöver säkerställa enkelriktat informationsflöde

Om du behöver säkerställa enkelriktat informationsflöde behöver du en datadiod – detta kan vi hjälpa dig med! När känsliga system, såsom t.ex. ICS-system, kopplas till andra nätverk uppstår ett stort säkerhetshot och säkerhetsåtgärder behöver vidtas för att hindra intrång och för att bibehålla nätverkets integritet.

Datadioder förhindrar intrång och läckor, ökar nätverkssäkerheten och säkerställer att ingen skadlig information kan komma in och är därför det bästa sättet att skydda känsliga system och konfidentiella data på. Advenicas datadioder är nätverksenheter för envägskommunikation som sammankopplar två säkerhetsdomäner eller nätverk av samma eller olika säkerhetsnivåer.

 

Du behöver vara helt säker på att ingen okrypterad information skickas

Behöver du mer än mjukvara för att säkra din kommunikation?

Cyberhoten som riktas mot din digitala kommunikation, exempelvis Human-to-Machine (H2M), Machine-to-Machine (M2M), Internet-of-Things (IoT) eller taktisk försvarskommunikation, blir allt mer sofistikerade och avancerade. Samtidigt kommer det allt fler nyheter om att säkerhetsincidenter blir mer frekventa. Det är uppenbart att en lösning som är utvecklad för att kunna stå emot befintliga och framtida cyberutmaningar är viktigt. SecuriConnect säkerställer långsiktigt och hållbart kommunikationsskydd i dessa kvanttider!

 

Du använder en brandvägg idag, men är det tillräckligt säkert?

Behöver du starkare skydd än en brandvägg?

Om du behöver överföra information till eller från ett säkerhetskänsligt nätverk bör en brandvägg inte vara den enda lösningen du använder för att öka din cybersäkerhet. Även om syftet med en brandvägg är att skydda nätverket behövs ett tillägg med betydligt högre assurans. Advenica kan erbjuda skräddarsydda lösningar beroende på hur behovet ser ut. Exempelvis säkrar Advenicas ZoneGuard din dubbelriktade kommunikation genom att använda allow- och blocklisting.

 

Läs mer om hur du kan skydda din digitala information!

Behöver du högre säkerhet? Vi hjälper dig!

 

Relaterade artiklar