Hoppa till huvudinnehåll

Cybersäkerhet - skydda din digitala information

Skydda din digitala information - det allra viktigaste vi har.

Digital information - det allra viktigaste vi har

Information är idag en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler och utrustning. Information uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver helt enkelt den för det mesta vi gör.

Information kan vara hemlig, personlig, konfidentiell eller på andra sätt skyddsvärd - och är därför på många sätt det allra viktigaste som en verksamhet eller företag har.

 

Information behöver skyddas

För att vi ska kunna lita på informationen och för att undvika att den läcker, manipuleras eller är korrupt på annat sätt - behöver vi se till att skydda den. Informationssäkerhet och cybersäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas.

 

 

Olika lösningar för olika sorters behov

Behoven av informationssäkerhet kan variera beroende på typ av verksamhet. Läs mer om våra lösningar för olika sorters behov.
 

Våra produkter säkerställer att du kan skydda din digitala information

Advenica har lång erfarenhet av framtidssäkra och hållbara lösningar som skyddar det som betyder mest - din digitala information. Med våra produkter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt.

 • Möjlighet att skicka säkerhetsklassad information via Internet på ett säkert sätt
  Advenicas krypteringsprodukter skyddar videokonferenser, multimedia och filer mot obehörig modifiering, avlyssning och åtkomst.
 • Möjliggör säkert informationsutbyte som sker enkelriktat, dubbelriktat eller mellan fristående nät (airgap)
  Advenicas Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- och skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av dessa.
 • Patenterad teknologi
  Three Domain Separation, Advenicas patenterade teknologiledande VPN-kryptering, uppfyller de höga krav som försvarsmakter, kritisk infrastruktur och säkerhetsorganisationer ställer på IP-baserade nätverk. Three Domain Separation har tilldelats både amerikanska och svenska patent.
 • Godkänd på högsta säkerhetsnivå
  Advenicas krypteringsprodukter är godkända upp till och med HEMLIG / TOP SECRET (Sverige), NATO CONFIDENTIAL (Sverige), SECRET UE / EU SECRET (EU), NATO SECRET (EU), Eingeschränkkt (Österrike) och Geheim (Österrike). Vår datadiod är den enda på marknaden som har fått N3-godkännande (HEMLIG / TOP SECRET) av svenska försvarsmakten. Den är också godkänd på högsta nivå i flera andra länder.