Hoppa till huvudinnehåll

Så hjälper vi dig med dina säkerhetsutmaningar

Vi kan hjälpa dig med dina säkerhetsutmaningar.
Baserat på just dina utmaningar definierar vi rätt säkerhetsnivå och designar samt utvecklar produkterna så att de passar just dina specifika behov.

Så här går ett cybersäkerhetsprojekt hos oss till

När vi startat ett cybersäkerhetsprojekt tillsammans med våra kunder är det oftast följande steg som projektet behöver gå igenom:
 

Förstudie

Här analyserar vi dina identifierade säkerhetsutmaningar och säkerställer att rätt säkerhetsnivå definieras.

Design

Vi designar produkterna så att de passar för just dina specifika behov.

Utveckling

Produkterna anpassas enligt den överenskomna kravspecifikationen så att just dina säkerhetsbehov är uppfyllda.

 

 

Vi hjälper dig med dina säkerhetsutmaningar

För att kunna välja rätt cybersäkerhetsåtgärder för just din verksamhet - identifiera vilken information som är mest kritisk och därmed värd att skydda. Genom att göra en risk- och säkerhetsanalys kan alla kryphål detekteras och du kan snabbt och effektivt kartlägga din nuvarande informationssäkerhet samt ditt framtida behov. Se våra råd om hur du gör en sådan analys i vår guide! Du kan även läsa vår guide längst upp på denna sida för att se om du behöver högre säkerhet!

Baserat på dina specifika behov hjälper vi dig sedan att utforma en säker miljö med rätt kombination av produkter för att uppfylla säkerhetskraven. Detta inkluderar allt från att bygga upp nätverket och utforma segmenteringen till anpassning och konfiguration av produkterna i de fall där standardtjänster och inställningar inte är tillämpliga.

Våra produkter är utformade för att täcka en mängd olika scenarier och kan i de flesta fall användas direkt. Vi kan även skräddarsy och anpassa lösningar för alla behov. Advenicas plattform har en flexibel design och stödjer därmed kundspecifika situationer såsom behovet av att hantera proprietära protokoll. Ett exempel kan vara när befintlig utrustning som hittills varit i en isolerad miljö nu ska integreras i ett mer öppet nätverk.

 

cybersäkerhetslösningar

 

Vi har cybersäkerhetslösningarna du behöver

Vilka är dina säkerhetsutmaningar?

  • Behöver du integrera IT- och OT system?
  • Är du beroende av fjärråtkomst via RDP?
  • Vill du kunna överföra samhällskritisk information från tex ett SCADA system?

Läs mer hur våra lösningar kan hjälpa dig med dessa och liknande utmaningar: