Hoppa till huvudinnehåll

Så hjälper vi dig med dina säkerhetsutmaningar

Vi kan hjälpa dig med dina säkerhetsutmaningar.
Baserat på just dina utmaningar definierar vi rätt säkerhetsnivå och designar samt utvecklar produkterna så att de passar just dina specifika behov.

Ofta kan Advenicas produkter användas som de är eller efter mindre anpassningar. Om ni har behov av mer skräddarsydda lösningar utefter just era behov startar vi ett cybersäkerhetsprojekt tillsammans. 

 

Så här går ett cybersäkerhetsprojekt hos oss till

När vi startat ett cybersäkerhetsprojekt tillsammans med våra kunder är det oftast följande steg som projektet behöver gå igenom:
 

Förstudie

Design

Utveckling

Implementering

 

 

Vi hjälper dig med dina säkerhetsutmaningar

Förstudie

För att kunna göra en förstudie behöver du ha insikt i vilken typ av cybersäkerhet som behövs och vilka behov som finns inom din verksamhet. Du behöver identifiera dina säkerhetsutmaningar och göra en klassificering av informationen. Genom att göra en risk- och säkerhetsanalys kan alla kryphål detekteras och du kan snabbt och effektivt kartlägga din nuvarande informationssäkerhet samt ditt framtida behov. Se våra råd om hur du gör en sådan analys i vår guide!

Det vi på Advenica gör under detta steg i processen är att analysera dina identifierade säkerhetsutmaningar. Vi identifierar även zoner samt identifierar och analyserar trafikflöden. Allt för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå kan definieras. 

Det som du får av oss efter detta processteg är en dokumentation av önskat läge så att du kan ta detta vidare för beslut internt.

 

Design

I designfasen så ser vi över vilka lösningar och produkter som är lämpliga för just dina specifika behov. Vilka olika lösningar behövs och vilka eventuella justeringar behöver göras om vi ska uppnå det önskade läget från förstudien? Vilken kombination av produkter behövs för att uppfylla säkerhetskraven och skapa en säker miljö?

Du får sedan en kostnadskalkyl på nästkommande faser och även en tidsplan. Är det en helt ny lösning som behövs, får du en offert på vad det kostar att ta fram den i form av anpassningar och konfigurationer. Du får även ritningar och tekniska beskrivningar på den föreslagna säkerhetslösningen samt råd kring eventuella konsekvenser med den nya lösningen, till exempel nya arbetssätt.

 

 

Utveckling

I detta steg anpassas produkterna enligt den överenskomna kravspecifikationen så att just dina säkerhetsbehov är uppfyllda. 

Ofta behövs inte detta steg, utan befintliga produkter och lösningar kan användas genom mindre anpassningar och man kan gå direkt till nästa steg. Våra produkter är utformade för att täcka en mängd olika scenarion och kan i de flesta fall användas direkt. Vi kan även skräddarsy och anpassa lösningar för alla behov. Advenicas plattform har en flexibel design och stödjer därmed kundspecifika situationer såsom behovet av att hantera proprietära protokoll. Ett exempel kan vara när befintlig utrustning som hittills varit i en isolerad miljö nu ska integreras i ett mer öppet nätverk.

Läs mer om vår produktuveckling med hög assurans i vårt White Paper.

 

Implementering

Detta sista steg innebär att de valda säkerhetslösningarna ska driftsättas i din miljö. Detta innebär installation och konfiguration, men även testning för att säkerställa att lösningarna fungerar som de ska. Du behöver göra acceptanstestning och validering, där lösningen används fullt ut i sin rätta miljö innan vi kan bedöma att projektet är helt avslutat. Därefter lämnas säkerhetslösningen över till de som ska sköta den framöver. De har sedan kontakt med oss på Advenica när de är i behov av support eller upplever någon form av problem!

 

 

 

Vi har cybersäkerhetslösningarna du behöver

Vilka är dina säkerhetsutmaningar?

  • Behöver du integrera IT- och OT system?
  • Är du beroende av fjärråtkomst via RDP?
  • Vill du kunna överföra samhällskritisk information från tex ett SCADA system?

Läs mer hur våra lösningar kan hjälpa dig med dessa och liknande utmaningar:
 

 

New call-to-action