U

Start » Produkter & Lösningar

Våra produkter säkerställer att du kan skydda din digitala information

Advenica har lång erfarenhet av framtidssäkra och hållbara lösningar som skyddar det som betyder mest – din digitala information. Med våra produkter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt.

Cross Domain Solutions

Möjliggör säkert informationsutbyte som sker enkelriktat, dubbelriktat eller mellan fristående nät (airgap)

Advenicas Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- och skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av dessa.

Godkänd på högsta säkerhetsnivå

Vår datadiod är den enda på marknaden som har fått N3-godkännande (HEMLIG / TOP SECRET) av svenska Försvarsmakten. Den är också godkänd på högsta nivå i flera andra länder.

Datadioder

SecuriCDS Data Diode förhindrar intrång och bibehåller nätverkets integritet samtidigt som den förhindrar informationsläckor och upprätthåller nätverkets konfidentialitet. Lösningen, med sin höga assurans, skyddar tillgångar för aktörer bland annat inom kritisk infrastruktur och försvarsindustrin.

ZoneGuard

ZoneGuard är en anpassningsbar och samtidigt enkel lösning som bygger på allowlisting av information genom informationspolicys. Lösningen säkerställer att organisationer på ett säkert och korrekt sätt kan utbyta information mellan säkerhetsdomäner på olika nivåer.

SecuriRAM

SecuriRAM är ett självraderande USB-minne som är framtaget för att kunna överföra en begränsad mängd information. USB-minnet utmärker sig genom sin unika förmåga att antingen manuellt, via användaren, eller automatiskt radera befintligt innehåll efter 24 timmars inaktivitet.

Networks Encryptors

Godkända på högsta säkerhetsnivå

Advenicas krypteringsprodukter skyddar filer och nätverk mot obehörig modifiering, avlyssning och åtkomst. De är godkända upp till och med HEMLIG / TOP SECRET (Sverige), NATO CONFIDENTIAL (Sverige), SECRET UE / EU SECRET (EU), NATO SECRET (EU), Eingeschränkkt (Österrike) och Geheim (Österrike).

Patenterad teknologi

Three Domain Separation, Advenicas patenterade teknologiledande VPN-kryptering, uppfyller de höga krav som försvarsmakter, kritisk infrastruktur och säkerhetsorganisationer ställer på IP-baserade nätverk. Three Domain Separation har tilldelats amerikanskt patent.

SecuriVPN

Kvantsäkra IP-krypteringssystemet SecuriVPN är lösningen för taktiska och strategiska försvarsåtgärder. SecuriVPN Arana EU har godkänts för användning inom EU upp till och inklusive högsta sekretessnivån, SECRET UE/EU SECRET.

SecuriConnect

SecuriConnect är en kommunikationslösning med integrerat skydd mot de mest avancerade cyberattackerna. Den säkerställer långsiktigt och hållbart kommunikationsskydd i dessa kvanttider, något som är nödvändigt för varje framgångsrik organisation. Den är certifierad för användning upp till sekretessnivå BEGRÄNSAT HEMLIG/RESTRICTED.

Solutions

Säker filöverföring

File Security Screener (FSS) är en framstående dataöverföringslösning med hög säkerhet baserad på en garanterat enkelriktad datadiodteknologi samt skanning av skadlig programvara.

Säker systemanslutning

Secure Remote Access är en högsäkerhetslösning som förhindrar dataläckage och intrång när du ska ansluta system och nätverk som har olika säkerhetsnivåer med varandra.

 

File Security Screener

File Security Screener (FSS) är en framstående dataöverföringslösning med hög säkerhet baserad på en garanterat enkelriktad datadiodteknologi samt skanning av skadlig programvara.

Secure Remote Access

Att ansluta system och nätverk som har olika säkerhetsnivåer med varandra är en stor säkerhetsrisk, speciellt om ett av systemen inte klassas som pålitligt och befinner sig utanför organisationens kontroll. Secure Remote Access är en högsäkerhetslösning som förhindrar dataläckage och intrång.

Security Bulletins

Advenica publicerar säkerhetsbulletiner när de avslöjar säkerhetsbrister som upptäckts i våra produkter. Alternativa verktyg och processer kan användas när riktad eller diskret kommunikation med berättigade kunder krävs.

Customer Training

Advenica's Customer Training förser din personal med rätt kompetens och kunskap för att använda våra produkter säkert och maximera din säkerhetsinvestering.