SecuriConnect

Hållbart kommunikationsskydd

Cyberhotet som riktas mot din digitala kommunikation, exempelvis Human-to-Machine (H2M), Machine-to-Machine (M2M), Internet-of-Things (IoT) eller taktisk försvarskommunikation blir allt mer sofistikerat och avancerat. Samtidigt ökar antalet nyheter om att säkerhetsincidenter blir mer frekventa. Det är uppenbart att en lösning som är utvecklad för att kunna stå emot befintliga och framtida cyberutmaningar är viktigt.

Produktlinjen SecuriConnect har utvecklats för att hjälpa dig hantera dessa utmaningar och för att skydda ditt informationsutbyte. SecuriConnect säkerställer ett långsiktigt och hållbart kommunikationsskydd i dessa kvanttider, vilket är en nödvändighet för varje framgångsrik organisation.

Mångsidig driftsättning 

Finns i olika modeller så att du kan växa in i framtiden med systemet. Basmodellen är lämplig för små platser, kommando poster och taktiska användare. Den stöder både Ethernet- och 4G-mobilnätverksanslutning, vilket gör den till en perfekt lösning för områden utan höghastighetsanslutning till Internet. De avancerade modellerna passar perfekt till dina mest krävande nätverk. Systemet låter dig utnyttja befintlig nätverksteknologi och skyddar redan gjorda investeringar.

Målgrupp

Många industrier och organisationer förlitar sig på förmågan att säkerställa känslig information, på grund av konkurrensmässiga fördelar, juridiska skäl eller försvarsmässiga krav.

Idag är den mest populära tekniken inte längre lämpad för att skydda information som har en utökad livstid – data som tillhör myndigheter, försvarsmakter och finansiella institutioner sparas ofta upp till 25 år eller mer. Medicinska data är exempelvis känslig både under och efter en patients liv.

SecuriConnect hjälper dig att inse ditt digitala ansvar för att säkerställa ditt datautbyte och samtidigt skydda det mot avlyssning och manipulation. Detta gäller oavsett om du hanterar verksamhetsinformation, immateriella rättigheter, ekonomiska transaktioner, kritisk infrastruktur, regionala eller statliga hemligheter.

Security level

Resources