U

Start » Learning Center » Blogg » Med datadioder får du en säkerhetslösning som är säker i många år

Med datadioder får du en säkerhetslösning som är säker i många år

När du väljer säkerhetslösning är det många aspekter att ta hänsyn till. En viktig aspekt är livslängden på den lösning du väljer, det vill säga hur länge lösningen faktiskt kommer att vara lika säker som när du köpte den, oavsett vilka nya hot och sårbarheter som uppstår. Detta är ett av skälen till att du ska välja datadioder som din säkerhetslösning!

Sårbarheterna ökar hela tiden

En hög IT-användning, så som vi har i Sverige, ger många fördelar, men gör också att vi är beroende av fungerande IT-system för till exempel livsmedelsförsörjning, transporter och energiförsörjning till sjukvård, räddningsinsatser och polisiära och militära insatser.

Nya sårbarheter i digitala tjänster upptäcks hela tiden. Under 2023 räknade man med att ca 1900 nya sårbarheter skulle upptäckas, varje månad! Dessutom vet vi att cyberbrottslingar i ökad utsträckning utnyttjar sårbarheter innan de blivit officiellt registrerade och även utnyttjar äldre sårbarheter som inte har åtgärdats.

En typ av sårbarheter inom informationssäkerhet som du bör försöka undvika är nätverkssårbarheter. Detta innebär svagheter i en organisations hård- eller mjukvaruinfrastruktur som gör att cyberangripare kan få åtkomst och orsaka skada. Detta kan gälla allt från dåligt skyddad trådlös åtkomst till felkonfigurerade brandväggar som inte skyddar nätverket i stort. Riskexponeringen för denna typ av sårbarheter kan minimeras genom att använda rätt typ av säkerhetslösningar!

 

Vikten av att skydda sin digitala information

Information är idag en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler och utrustning. För att vi ska kunna lita på informationen behöver vi se till att skydda den. Informationssäkerhet och cybersäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas.

Det finns flera olika lösningar som kan skydda ditt nätverk och din information. Exempelvis finns datadioder, security gateways och brandväggar – vad som passar bäst beror på vad för slags information du vill skydda och hur du använder informationen.

 

New call-to-action

Varför du ska välja en datadiod som din säkerhetslösning

En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsflöde. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång, samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.

Det finns flera styrkor med datadioder:

  • Deras förmåga att säkerställa säkerhet i osäkra system och att skydda och bevara äldre system. Genom att använda datadioder kan äldre system skyddas utan att hela systemet måste ses över.
  • Dess hårdvaruaspekt. Det finns ingen risk för användarfel eller buggar eftersom det varken finns någon mjukvara eller konfiguration som kan innehålla buggar eller manipuleras.
  • De långsiktiga driftskostnaderna är låga. Efter den initiala investeringen av inköp och systemintegration gör besparingarna i underhålls- och administrationskostnader datadioden till en effektiv nätverkssäkerhetslösning på lång sikt.
  • Hur de minskar cyberrisken. Datadiodens strikta egenskaper gör att man helt kan utesluta vissa typer av risker. Du vet till exempel att nätverket inte kan läcka information och kan därmed fokusera på att endast hantera risker med integritet och skadlig programvara.

 

Datadioder – säkerhetsprodukter som lever länge

Ytterligare en stor fördel med datadioder är att du kan du känna dig trygg på längre sikt eftersom datadioder är en lösning som är lika säker idag som om 5 eller 10 år. Detta utan att du behöver göra något! Har du idag en brandvägg som säkerhetslösning så vet du redan att den kräver en hel del manuell hantering under åren för att den ska fortsätta att vara lika säker som när du köpte den. Med en datadiod kan du undvika detta arbete – du kan lita på att den fortsätter på samma säkra vis under en lång tid.

Advenicas datadioder DD1000A och DD1G är konstruerade med komponenter som har mycket lång livslängd och de saknar mekaniskt rörliga delar såsom fläktar eller processorer. När du väl har installerat dessa datadioder behöver du inte göra några uppdateringar och de kan heller inte gå sönder på ett sätt som gör dem osäkra. Dessutom är MTBF för dessa produkter 91 000 timmar, dvs drygt 10 år. Så du kan lita på att de här datadioderna är lika säkra om 10 år, som idag!

Läs mer om våra datadioder och hur de kan säkra din information.

Behöver du mer råd kring säkerhetslösningar och hur du kan byta till datadioder, så är du välkommen att kontakta oss!

Relaterade artiklar