U

Start » Lösningar » File Security Screener

Säker filöverföring med File Security Screener

File Security Screener (FSS) är en framstående dataöverföringslösning med hög säkerhet baserad på en garanterat enkelriktad datadiodteknologi samt skanning av skadlig programvara.

Filöverföring på högsta säkerhetsnivå

Att importera filer till säkra miljöer utgör ett stort säkerhetshot om filerna inte saneras ordentligt före överföringen. Skadlig programvara i ditt hemliga nätverk kan exfiltrera information, utföra sabotage genom att ändra eller göra information otillgänglig med ransomware. File Security Screener (FSS) är en toppmodern, dataöverföringslösning med hög säkerhet baserad på en garanterat enkelriktad datadiodteknologi samt skanning av skadlig programvara.

Key features i File Security Screener

Behöver du ta in programuppdateringar i din känsliga miljö eller dela digital information mellan avdelningar eller organisationer?

Advenicas File Security Screener (FSS), designad för det nationella säkerhetssegmentet såväl som andra högsäkerhetsmiljöer som t.ex. kritisk infrastruktur, skyddar det säkra nätverket från dataläckage med hjälp av datadioder samt sanerar uppdateringsfilerna. FSS hanterar stora flerskiktsfiler och stöder sårbarhetsskanning för att upptäcka föråldrade och sårbara beroenden. FSS kan också skydda konfidentiell information och stödjer många-till-många-användare genom delade mappar eller lagringsmedia såsom USB.

 

Mycket flexibel, skalbar och konfigurerbar lösning

File Security Screener-lösningen (FSS) är en mycket konfigurerbar lösning som kan användas för att lösa flera utmaningar. FSS hanterar innehållsskanning och sanering med upp till 30 antivirusskanningsmotorer. Den har flera alternativ för innehållsskanning, inklusive igenkänning och borttagning av dolt innehåll (CDR) och igenkänning av känslig information (DLP), i en lösning.

Lösningen lägger till funktionalitet och kapacitet till en befintlig lösning när nya behov dyker upp. Du kan skala upp genom att öka antalet anslutna källnätverk eller öka genomströmningen.

FSS kommer i skräddarsydda paket för olika miljöer, säkerhetskrav och företagsstorlekar. Dessa paket finns i olika prisklasser beroende på användningsfall, krav och resurser.

Säkert skydd på hög nivå mot externa cyberattacker och skadlig programvara

File Security Screener är det säkraste och mest omfattande uppdaterade skyddet på marknaden mot attacker från mjukvaruförsörjningskedjan och för andra filbaserade sårbarheter.

FSS är en Cross Domain Solution-lösning som garanterar separation av de anslutna nätverken i kombination med effektiva och automatiserade motåtgärder för skadlig programvara. Lösningen använder multiskanning – en avancerad teknik för upptäckt och förebyggande av hot som ökar upptäcktshastigheten, minskar tiden för utbrottsdetektering och ger motståndskraft mot problem med leverantörer av skadlig programvara. Det möjliggör import av data till säkra, isolerade nätverk utan att kompromissa med säkerheten. Detta görs genom de specialbyggda datadioderna från Advenica som säkerställer separation mellan olika importkällor.

Komplett lösning från pålitliga och verifierade källor

FSS är en unik kombination av datadioder och filsanering i en lösning från en källa. Den kompletta lösningen stöds av Advenica, vilket ger dig en enda kontaktpunkt för leverans och underhåll av hela lösningen.

Advenica är EU-godkänd till högsta säkerhetsnivå och är en pålitlig leverantör till kunder inom nationellt försvar, myndigheter och kritisk infrastruktur. OPSWAT är ett pålitligt globalt företag som skyddar kunder från skadlig programvara och nolldagsattacker över hela världen. Det här är en lösning du kan lita på.

Några säkerhetsutmaningar där FSS är en bra lösning

Säkra uppdateringar

Uppdateringar av Windows- och Linux-system är en viktig del i att kunna upprätthålla säkerheten för den digitala information som finns i dessa system. Uppdateringen kan dock innebära en säkerhetsrisk och för att undvika det samt för att upprätthålla integriteten och tillgängligheten i systemen och kunna göra säkra uppdateringar, krävs speciella lösningar. Läs mer om säkra uppdateringar.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.