U

Start » Industrier

Industrier

Har du en fråga eller vill veta mer om våra produkter och industrier?

Kritisk infrastruktur

Advenica hjälper verksamheter och företag med ansvar för energiproduktion och -distribution, dricksvattenförsörjning, transporter, bank, finansmarknad, hälso- och sjukvård, digital infrastruktur och digitala tjänster. Våra lösningar höjer informationssäkerheten på ett unikt sätt och säkerställer en välfungerande infrastruktur.

Läs mer >

National Security

Advenica levererar högassuranslösningar och utvecklingsprojekt till försvarsmakter, underrättelsetjänster och säkerhetsmyndigheter i flera länder. Våra unika produkter är välbeprövade i fält och används för kommunikation upp till Top Secret-klassning.

Läs mer >

Offentlig sektor

Advenica hjälper myndigheter, landsting, kommuner och andra offentliga verksamheter att skydda klassificerad information och säkerställa en fungerande infrastruktur. Våra unika produkter och tjänster höjer informationssäkerheten och borgar för ett effektivt och säkert informationsutbyte.

Läs mer >

Företag

Advenica hjälper företag och organisationer att få full utväxling av digitaliseringen utan att äventyra information som är värdefull för befintlig och framtida verksamhet. Våra unika produkter och tjänster höjer informationssäkerheten och borgar för ett effektivt och säkert informationsutbyte.

Läs mer >