SecuriVPN Arana

Godkänd för SECRET UE/EU SECRET

Advenicas lösning för nätverkskryptering, SecuriVPN Arana, förser kunder med starkast möjliga skydd av deras IP-nätverk. Lösningen är godkänd av Europeiska Unionen för att användas upp till och inklusive informationsklassningen SECRET UE/EU SECRET.

SecuriVPN Arana använder Three Domain Separation-teknologi vilket säkerställer systemadministrationen. Den administrativa personalen kan hantera systemet, utan att få tillgång till klassad information. Administreringen av större nätverk underlättas genom användande av nyckelserver och fjärradministration, inkluderande fjärrkonfiguration, närverksövervakning och omfattande loggning.

Målgrupp

SecuriVPN Arana har utvecklats i samarbete med FMV, för att bemöta säkerhetskraven som finns hos myndigheter och militära organisationer inom EU. Lösningen är lämplig att använda i både permanenta och temporära installationer, exempelvis vid krissituationer. SecuriVPN Arana fungerar i mycket utsatta och krävande miljöer i så väl öken som arktiska förhållanden och har på ett framgångsrikt sätt implementerats i arméers, flottors och flygvapens kommunikationssystem för att skydda information upp till SECRET UE/EU SECRET-nivå.

Security level

Resources