Godkänd för SECRET UE/EU SECRET

Advenicas lösning för nätverkskryptering, SecuriVPN Arana, förser kunder med starkast möjliga skydd av deras IP-nätverk. Lösningen är godkänd av Europeiska Unionen för att användas upp till och inklusive informationsklassningen SECRET UE/EU SECRET. Svensk försvarsmakt har godkänt Arana för nationell användning upp till och inklusive Svensk säkerhetsskyddsklass Hemlig/Kvalificerad Hemlig.

 

Three Domain Separation-teknologi

SecuriVPN Arana använder Three Domain Separation-teknologi vilket säkerställer systemadministrationen. Den administrativa personalen kan hantera systemet, utan att få tillgång till klassad information. Administreringen av större nätverk underlättas genom användande av nyckelserver och fjärradministration, inkluderande fjärrkonfiguration, närverksövervakning och omfattande loggning.

 

Målgrupp

SecuriVPN Arana har utvecklats i samarbete med FMV, för att bemöta säkerhetskraven som finns hos myndigheter och militära organisationer inom EU och Sverige. Lösningen är lämplig att använda i både permanenta och temporära installationer, exempelvis vid krissituationer. SecuriVPN Arana fungerar i mycket utsatta och krävande miljöer i så väl öken som arktiska förhållanden och har på ett framgångsrikt sätt implementerats i arméers, flottors och flygvapens kommunikationssystem för att skydda information upp till SECRET UE/EU SECRET-nivå samt information som är placerad i Svensk säkerhetsskyddsklassen Hemlig/Kvalificerad Hemlig.


Key features

SecuriVPN Arana har utvecklats i samarbete med Försvarets materielverk (FMV) för att uppfylla säkerhetskrav hos myndigheter och militära organisationer inom EU och Sverige. Systemet skyddar mot avlyssning och manipulation av dataflöden i kommunikationsnätverk.

  • EU-godkänt
    Advenicas lösning SecuriVPN Arana är godkänd för användning inom EU upp till och inklusive sekretessnivån SECRET UE/EU SECRET.
  • Integrerat skydd mot insider-hot
    SecuriVPN Arana använder Three Domain Separation-teknologi, vilket säkerställer systemadministrationen genom att begränsa administratörers tillgång till säkerhetsklassad information.

SecuriVPN

SecuriVPN Arana

SecuriVPN Arana är ett system för kvantsäker nätverkskryptering som förser kunden med starkast möjliga skydd mot avlyssning och manipulation av dataflödet i kommunikationsnätverk.

Resources