Datadioder

Enkelriktat informationsutbyte mellan nätverk

SecuriCDS Data Diode möjliggör enkelriktat informationsutbyte mellan nätverk i realtid. Många nätverk kräver ett extra skydd mot manipulation och dataläckage på grund av att de innehåller säkerhetsklassad eller känslig information. De kan därför komma att isoleras av säkerhetsskäl. Det kan ändå uppstå tillfällen när information måste skickas till eller från sådana nätverk. I de här fallen kan en datadiod vara till stor nytta.

SecuriCDS Data Diodes är nätverksenheter för envägskommunikation som sammankopplar två säkerhetsdomäner eller nätverk av samma eller olika säkerhetsnivåer. Datadioderna har en optisk hårdvaruseparation för att säkerställa en enkelriktad separation mellan de två nätverken.

Skyddar ICS-system

ICS-system som kopplas till andra nätverk är ett stort säkerhetshot och säkerhetsåtgärder behöver vidtas för att hindra intrång och för att bibehålla nätverkets integritet. SecuriCDS Data Diode erbjuder det säkraste alternativet genom att information endast kan skickas från ICS-nätverket till exempelvis organisationers IT-nätverk. Detta minimerar cybersäkerhetsriskerna effektivt samtidigt som det möjliggör informationsöverföring.

Skyddar nätverkets konfidentialitet

Skyddade eller hemliga nätverk har höga säkerhetskrav gällande konfidentialitet. Datadioder, med sin höga assurans, erbjuder det nödvändiga skyddet som innebär att det inte kan uppstå några informationsläckor. Användningsområdena varierar mellan att importera mjukvaruuppdateringar eller virusdefinitioner till att importera exempelvis OSINT-information eller sensordata till ett hemligt analysnätverk.

Modeller av SecuriCDS Data Diode

SecuriCDS DD1000A
SecuriCDS DD1000A enkelriktat dataflöde

DD1000A erbjuder hög prestanda i en liten förpackning vars mått uppgår till 216 x 167 x 44 mm. En eller två DD1000A kan monteras i ett 19" rack genom att endast använda 1HE. DD1000A agerar på Ethernet lager 2 och stödjer enkelriktade protokoll som exempelvis UDP.

SecuriCDS DD1000i
SecuriCDS DD1000i enkelriktad säkerhetsgateway

DD1000i inkluderar integrerad serverhårdvara för proxy-tjänster och kan monteras i ett 19" racksystem (höjd: 1HE). Den här modellen av datadiod underlättar integration mot befintliga dataflöde genom proxy-tjänster som hanterar olika typer av högnivåprotokoll. Proxy-tjänster designas, utvecklas och testats för att uppfylla krav och interagera med känsliga miljöer. Modellen stödjer även att tredje part utvecklar proxy-tjänster vilket sker genom att använda datadiodens Software Development Kit (SDK).

SecuriCDS DD1G family
Datadiod DD1G enkelriktat dataflöde

DD1G-serien erbjuder högpresterande och säker dataöverföring för Ethernet lager 2. Serien inkluderar fristående enheter samt DIN-skena monterade enheter, allt i ett mycket kompakt format (130x20x150/163 mm). Genom att använda fristående proxytjänster kan datodioderna hantera vanliga kommunikationsprotokoll och översätta dem till enkelriktade dataflöden.
 

Godkännanden 

Våra datadioder har nationella godkännanden i flera länder. Vänligen vänd dig till din försäljningsrepresentant från Advenica för specifik landinformation.

EU:s certifierings-/godkännande system gäller inte för icke-kryptografiska produkter. Advenicas Data Dioder har certifierats i tre EU-medlemsstater för användning upp till nationell säkerhetsklass HEMLIG. Vanligtvis för kryptografiska produkter kräver EU två medlemsstaters åsikt innan de lämnar ett godkännande. Om EU:s certifierings-/godkännandeprogram hade inkluderat icke-kryptografiska produkter skulle Advenicas datodioder ha blivit godkända för användning till och med säkerhetsklass EU SECRET.

Security level

Resources