U

Start » Networks Encryptors » SecuriConnect

SecuriConnect – ett VPN-system för långsiktigt kommunikationsskydd

SecuriConnect är en kommunikationslösning med integrerat skydd mot de mest avancerade cyberattackerna. Den säkerställer långsiktigt och hållbart kommunikationsskydd i dessa kvanttider, något som är nödvändigt för varje framgångsrik organisation. Den är certifierad för användning upp till sekretessnivå RESTRICTED.

Hållbart kommunikationsskydd

Cyberhotet som riktas mot din digitala kommunikation, exempelvis Human-to-Machine (H2M), Machine-to-Machine (M2M), Internet-of-Things (IoT) eller taktisk försvarskommunikation blir allt mer sofistikerat och avancerat. Samtidigt ökar antalet nyheter om att säkerhetsincidenter blir mer frekventa. Det är uppenbart att en lösning som är utvecklad för att kunna stå emot befintliga och framtida cyberutmaningar är viktigt.

Produktlinjen SecuriConnect har utvecklats för att hjälpa dig hantera dessa utmaningar och för att skydda ditt informationsutbyte. SecuriConnect säkerställer ett långsiktigt och hållbart kommunikationsskydd i dessa kvanttider, vilket är en nödvändighet för varje framgångsrik organisation.

Key features

SecuriConnect erbjuder försvarsmakter, myndigheter och andra samhällsaktörer en marknadsunik lösning som garanterar ett säkert och hållbart kommunikationsskydd mot externa hot. Lösningen erbjuder även skydd mot interna hot genom att separera säkerhetsklassad information och administration med Three Domain Separation-teknologi.

 

Överlägset kommunikationsskydd

Advenica säkerställer långsiktig kommunikationsskydd med hjälp av sin unika teknologi, där kvantsäkra algoritmer och Three Domain Separation används för nyckel- och enhetshantering.

Snabbt i drift

Enkel uppkoppling och inget behov av daglig styrning hjälper din verksamhet att snabbt anpassa sig vid organisationsförändringar.

Uppkopplingsfrihet

SecuriConnect tillhandahåller Ethernet såväl som 4G mobilnätverksanslutning – med stöd för två SIM-kort.

Anpassar sig till nätverket

SecuriConnect erbjuder en optimerad och säker anslutning för fördröjningskänslig kommunikation, som exempelvis röstsamtal (VoIP) och videokonferenser.

Eliminera kostnader

Genom att eliminera behovet av användarnära programvaror, kan både resurser och pengar sparas. Lösningen minskar drastiskt kundtjänstärenden som är kopplade till problem gällande säkra nätverksanslutningar.

Revolutionerande administration

SecuriConnect förenklar den annars komplexa processen att hantera VPN-enheter och erbjuder möjligheten till centraliserad administration. Lösningen integrerar den överlägsna Three Domain Separation-teknologin för att separera administrationstrafik från användartrafik. Tiden som behövs för att initialt driftsätta SecuriConnect och att sedan lägga till ytterligare kommunikationsnoder minskar rejält.

Mångsidig driftsättning

Finns i olika modeller så att du kan växa in i framtiden med systemet. Basmodellen är lämplig för små platser, kommando poster och taktiska användare. Den stöder både Ethernet- och 4G-mobilnätverksanslutning, vilket gör den till en perfekt lösning för områden utan höghastighetsanslutning till Internet. De avancerade modellerna passar perfekt till dina mest krävande nätverk. Systemet låter dig utnyttja befintlig nätverksteknologi och skyddar redan gjorda investeringar.

Målgrupp

Många industrier och organisationer förlitar sig på förmågan att säkerställa känslig information, på grund av konkurrensmässiga fördelar, juridiska skäl eller försvarsmässiga krav.

Idag är den mest populära tekniken inte längre lämpad för att skydda information som har en utökad livstid – data som tillhör myndigheter, försvarsmakter och finansiella institutioner sparas ofta upp till 25 år eller mer. Medicinska data är exempelvis känslig både under och efter en patients liv.

SecuriConnect hjälper dig att inse ditt digitala ansvar för att säkerställa ditt datautbyte och samtidigt skydda det mot avlyssning och manipulation. Detta gäller oavsett om du hanterar verksamhetsinformation, immateriella rättigheter, ekonomiska transaktioner, kritisk infrastruktur, regionala eller statliga hemligheter.

Three Domain Separation-teknologi

SecuriVPN använder Three Domain Separation-teknologi vilket säkerställer isolerad systemadministration. Den administrativa personalen kan hantera systemet, utan att få tillgång till klassad information. Administreringen av större nätverk underlättas genom användande av nyckelservrar och fjärradministration, inklusive fjärrkonfiguration, närverksövervakning och loggning.

Godkänd för SECRET UE/EU SECRET och säkerhetsskyddsklass HEMLIG

Advenicas lösning för nätverkskryptering, SecuriVPN, förser kunder med starkast möjliga skydd av deras IP-nätverk. Lösningen är godkänd av Europeiska Unionen för att användas upp till och inklusive informationsklassningen SECRET UE/EU SECRET. Svensk försvarsmakt har godkänt SecuriVPN Arana SE för nationell användning upp till svensk säkerhetsskyddsklass Hemlig/Kvalificerad Hemlig.

Central administration av SecuriVPN Arana

För kryptosystemet SecuriVPN Arana finns en lösning som gör det enklare att komma igång med fjärrövervakning och fjärrkonfiguration. Läs mer om lösningen.

 

SecuriConnect

SecuriConnect säkerställer långsiktigt och hållbart kommunikationsskydd i dessa kvanttider, något som är nödvändigt för varje framgångsrik organisation.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.