U

Start » Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

Advenica värnar om säkerhet och har respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är ett viktigt verktyg för att upprätthålla en god bolagsstyrning och bevara medarbetares, kunders, leverantörers och allmänhetens förtroende för oss.

Syftet med visselblåsartjänsten är att risker och brister i verksamheten snabbt ska uppmärksammas, utredas och åtgärdas, vilket bidrar till ett hållbart företagande och hög affärsetik. Det finns många anledningar till att det är bra att säga ifrån. Det kan vara etiskt motiverat, nödvändigt utifrån tillämpliga lagar och bestämmelser, nödvändigt för att skydda medarbetares hälsa och säkerhet eller påkallat för att minimera risken för skada på företagets anseende.

Vem kan använda visselblåsartjänsten?

En anmälan genom Visselblåsartjänsten kan lämnas av samtliga som på något sätt representerar, är, har varit eller kan komma att bli verksamma i Advenica i arbetsrelaterade sammanhang. Detta inbegriper styrelsemedlemmar, alla anställda (tillsvidareanställda, provanställda, visstidsanställda, heltids- och deltidsanställda), examensarbetare, konsulter eller andra uppdragstagare och inhyrd personal (bemanningspersonal) i företaget. Även aktieägare som är verksamma i företaget kan rapportera genom Visselblåsartjänsten, liksom leverantörer, partners samt personer som ingår i Företagets kontrollorgan, såsom revisorer.

När kan visselblåsartjänsten användas?

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning. Det kan till exempel röra sig om korruption och finansiella oegentligheter, brott som rör hälsa och säkerhet, miljöbrott eller integritetsbrott. Genom visselblåsartjänsten kan du på ett säkert och strukturerat sätt rapportera utan risk för repressalier. Som rapportör är du skyddad och vi som verksamhetsutövare får inte försöka hindra rapportering eller vidta repressalier mot dig, ombud eller anhörig. Det är viktigt att du slår larm om du misstänker eller är orolig för att något inte går rätt till i verksamheten. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

Hur går det till att rapportera ett visselblåsarärende?

Det finns en säker och direkt tjänst för konfidentiell rapportering, där du kan välja att vara helt anonym. Denna tjänst hanteras av en extern part, Puls Solutions, som tagit fram denna tjänst i samarbete med advokatfirman Setterwalls. Oavsett om du väljer att rapportera anonymt eller inte är rapporter, utredningar och diskussionerna kring dessa strikt konfidentiella och behandlas endast av personer med specifika uppdrag för sådan hantering.

Visselblåsartjänsten är krypterad och du kan kopiera och klistra in länken i din webbläsare, utan att lämna digitala spår.

Anmälan kan ske dygnet runt alla dagar i veckan och du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i webbformuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Inom 7 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

 

Relaterade artiklar