U

SecuriRAM – Självraderande USB-minne

SecuriRAM är ett självraderande USB-minne som är framtaget för att kunna överföra en begränsad mängd information. USB-minnet utmärker sig genom sin unika förmåga att antingen manuellt, via användaren, eller automatiskt radera befintligt innehåll efter 24 timmars inaktivitet.

Säker manuell överföring mellan nätverkssegment

USB-minnen används ofta för att överföra information mellan olika system. Bristande rutiner för hur enheterna ska användas riskerar att känslig information hämnar i fel händer eller att skadliga program sprids mellan systemen. SecuriRAM förändrar användning av USB-minnen från lagring av information till överföring av information.

SecuriRAM är ett självraderande USB-minne som är framtaget för överföring av en begränsad mängd information. USB-minnet utmärker sig genom sin förmåga att antingen manuellt, via användaren, eller automatiskt radera befintligt innehåll efter 24 timmars inaktivitet. Detta ger organisationer och företag möjligheten att arbeta proaktivt och kunna begränsa oavsiktligt informationsutbyte. Varje radering av minnet minskar kraftigt risken för spridning av virus och skadlig kod.

Key features

SecuriRAM återställs till en oklassificerad status genom sitt säkra sätt att radera innehåll på. Vem som helst inom den säkra miljön kan återanvända SecuriRAM efter att det har skett en säker radering, utan att det skapas extra kostnader för förstöring av USB-minnen eller CDR-media.

Förändrar beteendemönster

SecuriRAM förändrar användning av USB-minnen från lagring av information till överföring av information.

Begränsat utrymme

Främjar ett säkrare beteende med mindre lagringsutrymme och tidsbegränsad lagring.

SecuriRAM

SecuriRAM är ett självraderande USB-minne som är framtaget för att kunna överföra en begränsad mängd information. USB-minnet utmärker sig genom sin unika förmåga att antingen manuellt, via användaren, eller automatiskt radera befintligt innehåll efter 24 timmars inaktivitet.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.