U

Start » Learning Center » Blogg » När en brandvägg inte räcker till

När en brandvägg inte räcker till

Hur gör du för att skydda din organisations nätverk och informationsöverföring? Vilken lösning använder du och vad förlitar du dig på? Svaret på den här frågan skulle för många systemadministratörer vara någon form av brandvägg. Men en annan viktig fråga att ställa sig är när en brandvägg inte räcker till?

Som många känner till är en brandvägg till för att skydda ditt nätverk och därmed också informationen som finns där. Brandväggen ser till att endast vissa paket av data får komma in i nätverket och släpper inte igenom meddelande som inte är auktoriserade. Trots att brandväggar har utvecklats i takt med digitaliseringen garanterar den inte nätverkets säkerhet på alla nivåer.

För organisationer som har skyddsvärd information och som exempelvis verkar inom kritisk infrastruktur, offentlig sektor eller försvarsindustrin behöver dessa nätverk hålla en högre säkerhetsnivå. Därmed behövs även andra lösningar än bara en brandvägg. Dessa lösningar kallas Cross Domain Solutions. En Cross Domain Solution säkerställer utbytet av information mellan olika säkerhetsdomäner och kritiska nätverk, utan de risker som kommer med digitalisering.

 

nar en brandvagg inte racker till

 

Vad behövs när en brandvägg inte räcker till?

Frågan är dock inte om en brandvägg erbjuder tillräckligt skydd eller inte, utan snarare vad du bör använda som komplement. Det handlar inte om att byta ut brandväggen utan att inse dess begränsningar och täcka upp för dem med rätt typ av lösning.

Advenicas Cross Domain Solution för detta syfte heter ZoneGuard. En ZoneGuard säkerställer vilken information som överförs från ett system till ett annat och kontrollerar kritiska informationsflöden. Med en informationscentrisk design valideras all kommunikation mellan de olika säkerhetsdomänerna. ZoneGuard ser till att endast den information som har godkänts av din organisationens informationspolicy släpps igenom. Allt annat blockeras. En av de största fördelarna med ZoneGuard är att den genomför s.k. protocol break och fullständig meddelandeinspektion för att motverka attacker och förhindra cyberhot. En ZoneGuard ersätter inte brandväggen som sådan, däremot ser den till att höja nätverkets säkerhet till en högre nivå. Det är också en lösning som är enkel att anpassa efter olika organisationers varierande behov.

ZoneGuard erbjuder gedigen inspektion, validering och filtrering av data och garanterar hög assurans, något som få befintliga brandväggar kan göra. En ZoneGuard möjliggör därmed digitalisering utan att säkerheten brister och finns där när en brandvägg inte räcker till.

Läs mer om hur ZoneGuard kan hjälpa till att höja din cybersäkerhet.

Relaterade artiklar