Hoppa till huvudinnehåll

Skyddar länder och människor

Advenica är en väletablerad leverantör av högkvalitativa komponenter för cybersäkerhet till flera länders försvarsmakter, underrrättelsetjänster och myndigheter med nationella säkerhetsintressen. Våra produkter används sedan länge i hårda operationella miljöer för kommunikation upp till TOP SECRET.

Cybersäkerhet för national security

Försvarsindustrin kräver högassuranslösningar som skyddar national security. Assurans är något som måste inkluderas från början i en produktdesign genom rätt utvecklingsprocesser och säkerhetsmekanismer. Det kan inte läggas till eller testas efteråt.

Inte alla kan vara en producent till försvarsindustrin. Att utforma, utveckla och producera produkter för det nationella säkerhetssegmentet kräver kontroll av alla aspekter i utvecklingsprojekt samt alla aspekter av produkten. Ingen fråga kan lämnas öppen, svar måste lämnas på allt.

Frågorna spänner från "vem har tillgång till förändring av designen?" och "har produktionspersonalen rätt säkerhetsklarering?" Till "hur kan man se till att det inte finns några hemliga kanaler?" Och "hur ser vi till att ett internt misslyckande fångas upp och inte påverkar säkerheten?".

Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som möter de allra högsta säkerhetskraven. Produktutvecklingen på Advenica skiljer sig på olika sätt från traditionellt utvecklingsarbete. Våra kunder kräver att vi med hög assurans ska kunna gå i god för och kunna påvisa att våra lösningar är säkra. 

 

 

Direktiv för national security

Du kanske måste följa en lag som säger att du ska använda godkända krypteringsprodukter. En sådan lag är Säkerhetsskyddsförordningen. Enligt 3 kap 5 § i Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) måste alla verksamheter, offentliga och privata, som hanterar säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter som ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll, skydda uppgifterna med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten. Viktigt är att det gäller både den som sänder och den som tar emot hemlig information. 

 

Hur man höjer national security

Advenica är en väletablerad leverantör av högkvalitativa cybersäkerhetsprodukter till flera länders försvarsmakter, underrättelsetjänster och myndigheter med nationella säkerhetsintressen. Våra produkter används sedan länge i hårda operationella miljöer för kommunikation upp till TOP SECRET.

Våra standardprodukter används för krypterad kommunikation och för att koppla samman nätverk på ett säkert sätt. Mellan till exempel utrikesdepartement och ambassader över hela världen, nationella säkerhetsintressenter, myndigheter vid internationell samordning av beredskapsplanering och -handling, vid gränsöverskridande brottsbekämpning för att bekämpa terrorism och internationellt organiserad brottslighet, samt för försvar.

Våra kunder ställer höga och strikta krav på vår utrustning. Den måste fungera under extrema driftsförhållanden och klara exempelvis kommunikation över lågkvalitativ radio, flera satelliter liksom över högkvalitativt standardfibernät eller annan elektrisk infrastruktur. 

SecuriVPN är certifierad för att skydda information upp till TOP SECRET och är utformad för att uppfylla de mest krävande försvarskraven. Utrustningen kan användas i stridszoner från allt mellan öken till arktiska förhållanden för framtidens kommunikation i armén, marinen och flygvapnet i många länder. Enkel framtidssäker nyckelhantering, mångsidiga funktioner med hög tillgänglighet och förmåga att kommunicera över kommunikationskanaler av både låg och hög kvalitet ger enkel användning och hållbar kommunikation.
 

Lösningar som håller militär standard

 • Certifierade på högsta säkerhetsnivå
  Advenicas krypteringsprodukter är godkända för HEMLIG/TOP SECRET (Sverige), Nato CONFIDENTIAL (Sverige), SECRET UE/EU SECRET (EU), Nato SECRET (EU), Eingeschränkkt (Österrike) och Geheim (Österrike). Vår datadiod är den enda på marknaden som är N3-godkänd (HEMLIG/TOP SECRET) av Försvarsmakten. Den är också godkänd på högsta nivå i flera andra länder.
 • Väl beprövade och tåliga produkter
  Samtliga lösningar har testats och använts av krävande kunder under extrema driftsförhållanden.
 • Kvantsäker, patenterad VPN-teknik
  Three Domain Separation innehar svenskt och amerikanskt patent.
 • Noga kontrollerad utveckling och produktion
  Samtliga processer, från utveckling till produktion och tester, liksom vår personal kontrolleras strikt av granskande myndighet.