Hoppa till huvudinnehåll

Värnar medborgares integritet och sekretess

Advenicas lösningar ser till att känslig information är skyddad och att infrastruktur kan fungera, samtidigt som den offentliga sektorns behov av tillgänglighet och sammankoppling tillgodoses.

Intresserad av att höja informationssäkerheten?

Ja, jag vill veta hur Advenica kan identifiera sårbarheter i vår IT-arkitektur och hjälpa oss att vidta effektiva cybersäkerhetsåtgärder.
Mitt namn är och jag är
Kontakta mig på eller
Jag godkänner att Advenica kontaktar mig.

 
Läs mer om hur vi hanterar personlig information

Säkra kommunikationslösningar för nätverk

Vi hjälper din verksamhet dels att identifiera sårbarheter i befintlig hårdvara och nätverkskomponenter, dels att vidta strategiska och effektiva åtgärder för att höja informationssäkerheten.

Våra produkter används för krypterad kommunikation och kommunikation mellan nätverk på ett säkert sätt. Mellan till exempel utrikesdepartement och ambassader över hela världen; nationella säkerhetsintressenter; myndigheter vid internationell samordning av beredskapsplanering och -handling; vid gränsöverskridande brottsbekämpning för att bekämpa terrorism och internationellt organiserad brottslighet; samt för försvar.