Hoppa till huvudinnehåll

Ser till att kritisk infrastruktur kan leverera

Kritisk infrastruktur, såsom eldistribution, vattenförsörjning, transport och telekommunikation, är beroende av IT-system för styrning, övervakning och drift. Industriella styrsystem som ICS (Industrial Control System) eller SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är därmed avgörande för att vårt moderna samhälle ska fungera.

Intresserad av att höja informationssäkerheten?

Vill du veta hur Advenica kan identifiera sårbarheter i er IT-arkitektur och hjälpa er att vidta effektiva cybersäkerhetsåtgärder?
Fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi er så snart som möjligt.

Läs mer om hur vi hanterar personlig information

Advenica hjälper din verksamhet dels att identifiera sårbarheter i befintlig hårdvara och nätverkskomponenter, dels att vidta strategiska och effektiva åtgärder som höjer informationssäkerheten.

Det allra viktigaste är att isolera de olika ISC/SCADA-domänerna inom arkitekturen och bara låta specifikt utvald information överföras på ett säkert och kontrollerat sätt. Advenicas datadioder skapar högassuransisolering bakåt, och blockerar därmed allt från utsidan. Om det är nödvändigt med ett dubbelriktat informationsflöde mellan domänerna, krävs ett högassuransfilter som SecuriCDS ZoneGuard som inspekterar informationen i detalj och endast godkänner den om allt är enligt specifikation. Tack vare detta kan utvald information ändå överföras mellan domäner som inte får kopplas samman.

Lösningar som skyddar industriella styrsystems funktionalitet