U

Start » Finansiell information » Företrädesemission i Advenica Aktiebolag

Företrädesemission i Advenica Aktiebolag

Advenica AB (publ) (”Advenica”) tillhandahåller krypterings- och segmenteringsprodukter, designade, utvecklade och tillverkade i Sverige, som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd och verksamhetskritisk information.

Kort om Advenica

Advenica AB (publ) (”Advenica”) tillhandahåller krypterings- och segmenteringsprodukter, designade, utvecklade och tillverkade i Sverige, som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd och verksamhetskritisk information. Bolaget har i snart 30 år levererat säker-hetslösningar till Försvarsmakten och försvarsrelaterade myndigheter i Sverige och bedriver även sedan flera år tillbaka verksamhet med leverans inom hela Europa från egna kontor i Finland och Österrike.

Under de senaste åren har Advenica flyttat fram sina positioner inom flera områden. Bolagets ursprungliga affär med svenska försvarsrelaterade myndigheter har vidareutvecklats och omfattar idag fler produkter och fler organisationer än tidigare inklusive offentliga organisationer utanför försvarsområdet. Bolaget ser en stor potential i stärkt IT-säkerhet inom kritisk infrastruktur men även inom näringslivet. Här finns många bolag som har känsliga system och konfidentiell data. För att skydda dem behöver de säkerhetslösningar på en högre nivå och Bolaget ser er stor potential i att kunna accelerera tillväxten genom att nå ut bredare till dessa kundsegment.

Bolaget grundades 1993 av Ove Linde som fortfarande är huvudägare och har sitt huvudkontor i Malmö samt försäljningskontor som täcker delar av den europeiska marknaden från Stockholm, Helsingfors och Wien. Advenica är ett av fyra företag som har produkter godkända på EU Secret-nivå.

 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

  • Aktieägare i Advenica erhöll en (1) teckningsrätt per befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 16 juni 2022.
  • Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Advenica.
  • Teckningskursen är 9 SEK per aktie.
  • Advenica tillförs vid full teckning i Företrädesemissionen cirka 66 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning av aktier sker under perioden 20 juni – 5 juli 2022.
  • Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market sker under perioden 20 juni – 30 juni 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas eller säljs blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Handel med Betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med 20 juni 2022 fram till omvandling av BTA till stamaktier, vilket beräknas ske omkring vecka 28, 2022.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelsen, befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 44 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därutöver erhållit emissionsgarantier från befintliga aktieägare om cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till cirka 66 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

 

Att investera i Advenica

Vill du veta mer om varför man ska investera i Advenica? Se denna video där Advenicas VD Marie Bengtsson berättar om Bolaget:

 

 

Bolagsordning Advenica

Delårsrapporter Advenica

Årsredovisningar Advenica

Ladda hem dokument

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.