U

Start » Finansiell information » Aktieinformation

Aktieinformation

Aktieinformation

Klicka här för att se den allra senaste aktieinformationen om Advenica AB.

Insynslista

Insider namn Position Antal aktier Antal optioner Senaste förändring i aktier Datum för förändring

Ove Linde

Styrelseledamot

1 750 800

 

554 057

juli 2020

Bera Holding i Lund AB (knutet till familjen Linde)

 

12 306 990

 

555 555

juli 2022

Marie Bengtsson

CEO

8 152

 

1 358

juli 2022

BNP Paribas (knutet till Mikael Sandberg)

 

 1 191 972

 

198 662

juli 2022

Mikael Sandberg

Styrelseledamot

449 113

 

74 852

juli 2022

Anders Silwer

Styrelseledamot

33 600

 

 

5 600

juli 2022

Coeli Wealth Management AB (knutet till Per Wargéus)

Styrelseordförande

255 000

 

15 000

februari 2023

Ola Alfredsson

Styrelseledamot

12 000

 

2 000

juli 2022

Prospekt

Prospekt 2020

Prospekt 2020 - Tilläggsprospekt

Prospekt 2020 - Tilläggsprospekt #2

Prospekt 2017

Prospekt 2014

Ägarförteckning

Senast uppdaterad 2023-12-31

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Familjen Linde 14 589 248 33,2 %
Fredrik Rapp 9 668 273 22,0 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 007 805 4,6 %
Clearstream Banking S.A. Luxemburg 2 006 460 4,6 %
Fjärde AP fonden 1 869 400 4,2 %
BNP Paris (knutet till Mikael Sandberg) 1 191 972 2,7 %
Nordnet pensionsförsäkring AB 807 430 1,8 %
Hans Hillberg 466 152 1,1 %
Mikael Sandberg 449 113 1,0 %
Ye, Pei-Quan 374 286 0,9 %
Övriga 10 555 759 23,9 %
Totalt 43 985 898 100,00 %

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.