U

Home » Finansiell information » Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Advenica går med i WASP Research Arena for Operational Data

Advenica går med i forskningsarenan WASP Research Arena for Operational Data, där Bolaget tillsammans med forskare och industripartners kommer att bedriva forskning inom området för datadriven drift av system. Tillsammans med övriga bolag inom forskningsarenan kommer nya konceptlösningar och demonstrationer tas fram.

Ändrat datum för Advenicas Bokslutskommuniké för 2023

Regulatorisk

Datumet för Advenicas bokslutskommuniké har tyvärr blivit fel på hemsidan. Publiceringen av kommunikén kommer att ske den 19 februari 2024 och inte den 16 februari som det felaktigt stått. För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 …

Advenica tillsätter Annika Freij som ny CFO

Regulatorisk

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, rekryterar Annika Freij som ny CFO. Annika Freij kommer att ha det övergripande ansvaret för bolagets finansiella strategi och styrning och kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp.

Advenica tillsätter Annika Freij som ny CFO

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, rekryterar Annika Freij som ny CFO. Annika Freij kommer att ha det övergripande ansvaret för bolagets finansiella strategi och styrning och kommer ingå i Advenicas ledningsgrupp.

Advenica har valts ut av nordeuropeisk myndighet för att förhandla fram ramavtal för cybersäkerhetslösningar

Regulatorisk

Advenica har valts ut av en nordeuropeisk myndighet för att förhandla fram ett ramavtal om upphandling av cybersäkerhetslösningar som ska vara på plats 2024 till 2028. Ramavtalet gör det möjligt för den statliga myndigheten att beställa cybersäkerhetsprodukter för ett maximalt värde av cirka 21 MEUR. ”Vi är mycket stolta över att inleda förhandlingar om att …

Intervju av Redeye med Advenicas VD om Q3-rapporten

Redeye är en ledande aktör inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking inom Life Science och Technology och de fungerar som certified adviser till Advenica. Efter släppet av Bolagets Q3 rapport den 25/10 gjorde Redeye en intervju med Advenicas VD Marie Bengtsson. Intervjun handlade bland annat om Advenicas Design House-erbjudande, det förväntade orderinflödet kommande kvartal, …

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Nära samarbeten skapar ett starkare Advenica

Regulatorisk

1 juli – 30 september 2023 Omsättningen uppgick till 26,3 (24,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,8 (-3,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7,9 (-3,1) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,7 (-6,0) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,18 (-0,07) och efter utspädning till -0,18 (-0,07) SEK. …

Advenicas valberedning inför årsstämman 2024 utsedd

Regulatorisk

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 26 april 2023 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den …

När korrekt information spelar en avgörande roll

Tre ledande nordiska SME-bolag inom tekniksektorn, MW Group, T-Kartor och Advenica, offentliggör idag att de har ingått ett strategiskt partnerskap inom geografisk informationshantering. Avsikten är att leverera ett system som optimerar tillgänglighet, pålitlighet och användarvänlighet av en verksamhets mest kritiska data för att stödja beslutsfattande. Tjänsten som erbjuds är en helhetslösning som inkluderar datainsamling, sofistikerad analys, effektiv strukturering, säker lagring samt robusta cybersäkerhetsåtgärder. Lösningen är utformad för att hantera både öppen och känslig information, upp till hemligstämplad information, och syftar till att maximera organisationers operativa effektivitet.

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.