U

Start » Finansiell information » Bolagsstämma

Bolagsstämma

Advenicas årsstämma äger rum torsdagen den 25 april klockan 16.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö. Sista dagen att anmäla sig till årsstämman är den 20 april.

 

Ladda hem dokument

Protokoll från årsstämma 2024

Fullmaktsformulär 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Presentation av styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag 2024

Styrelsens utvärdering och förslag av riktlinjer till ledande befattningshavare 2024

Valberedningens förslag till årsstämma 2024

Årsredovisning 2023

Tidigare årsstämmor

Årsstämma 2023

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Extra Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Extra Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.