U

Start » Finansiell information » Bolagsstämma » Årsstämma 2023

Årsstämma 2023

Advenicas årsstämma äger rum onsdagen den 26 april klockan 16.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö. Sista dagen att anmäla sig till årsstämman är den 21 april.

 

Ladda hem dokument

Protokoll från årsstämma 2023

Fullmaktsformulär 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Presentation av styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag 2023

Styrelsens utvärdering och förslag av riktlinjer till ledande befattningshavare 2023

Valberedningens förslag till årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.