U

Start » Finansiell information » Bolagsstämma » Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Bolagstämmoprotokoll 2022

Presentation av Styrelsemedlemmar enligt Valberedningens förslag 2022

Styrelsens utvärdering och förslag av riktlinjer till ledande befattningshavare 2022

Fullmaktsformulär 2022

Årsredovising 2021

Kallelse till årsstämma 2022

Valberedningens förslag till årsstämma 2022

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.