U

Start » Finansiell information » Bolagsstämma » Årsstämma 2021

Årsstämma 2021

Bolagstämmoprotokoll 2021

Årsredovising 2020

Blankett för poströstning

Fullmaktsformulär 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Presentation av styrelsemedlemmar enl valberedningens förslag 2021

Styrelsens utvärdering och förslag av riktlinjer till ledande befattningshavare 2021

Valberedningens förslag till stämman 2021

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.