U

Start » Advenica mottar en mindre order från svensk myndighet värd drygt en halv miljon kronor

Advenica mottar en mindre order från svensk myndighet värd drygt en halv miljon kronor

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har tagit emot en beställning från en svensk myndighet med option på ytterligare tilläggsbeställning.

Beställningen är på bolagets Cross Domain Solutions (CDS) produkter och inkluderar bland annat lösningarna SecuriCDS ZoneGuard samt SecuriCDS Data Diode. Ordervärdet är på drygt en halv miljon kronor och leveransen är påbörjad.

”Advenicas långa erfarenhet innebär att vi vet vad processen kräver och att man måste visa, att det genom hela kedjan från design, implementation och tillverkning håller måttet. Vi värdesätter förtroendet som leverantör åt denna kund och att kunna fortsätta tillhandahålla innovativ teknologi för cybersäkerhet”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

Advenicas CDS-produkter garanterar ett dynamiskt och säkert informationsutbyte mellan olika säkerhetsklassade noder. Datadioden säkerställer enkelriktad datatrafik, det vill säga att data endast kan passera i en riktning och därmed hindras känslig information från att färdas i motsatt riktning.

Lösningarna inom produktfamiljen Cross Domain Solutions möter de höga krav som många organisationer har på sig att säkerställa både konfidentialitet och integritet i informationsutbyten på olika säkerhetsnivåer.

Advenica har 23 års erfarenhet av att arbeta med att skydda nationers intressen och erbjuder lösningar som utvecklas och tillverkas i Sverige. Lösningarna bidrar till effektivare arbetsflöden och bolaget menar att för en säker digitalisering är det avgörande att organisationer tar sitt digitala ansvar genom ett proaktivt arbete med informationshantering.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.