U

Start » Advenica får order värd 2,5 MSEK från svensk myndighet

Advenica får order värd 2,5 MSEK från svensk myndighet

Advenica har erhållit en order gällande Cross Domain solutions-produkter från en svensk myndighet. Affären är värd 2,5 MSEK och leverans kommer att ske omgående.

Myndigheter har ofta hand om information som kan vara värdefull både för samhället, myndigheten och för den enskilda människan. Blir sådan information förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder. Behovet av att skydda värdefull information ökar konstant och myndigheter behöver lösningar som ser till att känslig information är skyddad och att infrastruktur kan fungera, samtidigt som den offentliga sektorns behov av tillgänglighet och sammankoppling tillgodoses.

Advenica är specialiserade på produkter och lösningar som säkerställer att den mest värdefulla informationen är säker. Våra Cross Domain Solutions-produkter möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov och bidrar därför till högre informationssäkerhet.

Advenica har nu fått en order på Cross Domain solutions-produkter från en svensk myndighet. Leveransen av ordern kommer att ske omgående.

"Våra produkter hjälper myndigheter att ta sitt digitala ansvar, skydda klassificerad information och samtidigt säkerställa en fungerande infrastruktur" säger Marie Bengtsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl.15.00.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.