U

Start » Learning Center » Use Case » Säker kommunikation med fjärrsiter

Säker kommunikation med fjärrsiter

Många organisationer är beroende av informationsutbyte med fjärrsiter. Kommunikation mellan huvudkontoret på en plats och ett litet kontor någon annanstans är ofta nödvändig. Dessa kontor är anslutna via Internet, men att skicka konfidentiell eller känslig information via Internet är i de flesta fall inte ett alternativ.

Konfidentiellt informationsutbyte kan ofta vara av stort intresse för angripare. Således är ett korrekt skydd av informationsutbytet en nödvändighet för många organisationer. Att använda en mjukvarulösning som inte har utvärderats utsätter systemet för många risker, till exempel:

  • Avsiktligt planterade bakdörrar i den använda VPN-programvaran.
  • Oavsiktliga säkerhetsbuggar i VPN-programvaran.
  • Säkerhetskraven på miljön kanske inte är uppfyllda. Detta kan bero på metoden som används för nyckelutbyte eller hur den bärbara datorn som kör mjukvarulösningen används.

 

Dessa brister riskerar att avslöja konfidentiell och känslig information, ofta utan att användaren ens vet att detta har hänt.

Advenicas SecuriVPN tillhandahåller hållbart skydd för data-in-motion för alla slutanvändarapplikationer.

Säker kommunikation med fjärrsiter

Relaterade artiklar