U

Start » Learning Center » Use Case » Samlad lägesbild

Samlad lägesbild

Myndigheter har vid vissa samhällsstörningar behov av att dela information på ett snabbt och säkert sätt för att kunna få en samlad lägesbild och för att kunna sätta in rätt insatser. Advenica och T-Kartor har tillsammans tagit fram en lösning för säker delning av vital information mellan olika myndigheter som möjliggör samarbete då det behövs som mest.

Vid en allvarlig samhällsstörning har myndigheter behov av att dela information på ett snabbt och säkert sätt för att kunna svara på samhällsstörningen med rätt insats. Beroende på vad för samhällsstörning det är och var den sker, behöver myndigheter som ansvarar för olika områden delta i insatsen. Även myndigheter med säkerhetsklassade nätverk behöver ta del av den aktuella informationen för att kunna avgöra om det påverkar deras verksamhet.

Lösningen innefattar en sömlös integration mellan olika instanser av T-Kartors plattform GIMS (Geospatial Intelligence Management System) för snabb och effektiv spridning av data, samt Advenicas datadiod DD1000i som garanterar envägskommunikation mellan nätverk.

Samlad lägesbild

Relaterade artiklar