U

Start » Learning Center » Use Case » Secure Unidirectional File Transfer

Secure Unidirectional File Transfer

Ett vanligt behov i en segmenterad nätverksmiljö är att importera och exportera filer mellan olika zoner. Filöverföring och fildelning sker både mellan människor och maskiner, med hjälp av flera olika tekniker beroende på miljö. Filöverföring kan dock snabbt bli en utmaning när zonerna dessutom har olika säkerhetsklassificeringar.

All typ av kommunikation mellan säkerhetszoner innebär att ett eller flera informationsflöden måste tillåtas mellan zonerna. Överföring av filer från en känslig zon till en mindre känslig och mindre säker zon riskerar att utsätta den känsliga zonen för attacker från den mindre känsliga zonen. Själva existensen av ett informationsflöde utsätter system på båda sidor av flödet för olika säkerhetsrelaterade risker.

Lösningen är baserad på Advenicas SecuriCDS Data Diode DD1000i, en datadiod som säkerställer enkelriktad dataöverföring med inbyggt stöd för flera filöverföringsprotokoll.

Relaterade artiklar