U

Start » Learning Center » Use Case » Säker fjärråtkomst

Säker fjärråtkomst

Många organisationer är beroende av fjärråtkomst via RDP, till exempel för att leverantörer skall kunna utföra underhåll, eller att driftpersonal skall kunna övervaka en anläggning. Säker fjärråtkomst löser många av de säkerhetsrisker som annars är förknippade med sådana lösningar.

Behovet att kunna styra och övervaka system på distans är stort. Ibland används generella anslutningar som IPsec eller TLS för att koppla samman datornät på distans. IT-säkerhetsmässigt innebär sådana anslutningar att båda systemen exponeras för summan av de hot som gäller för något av de bägge systemen.

Gemensamt för många system för fjärranslutning är att de är universella och har anpassningar och funktioner för allt från kontorsarbete till systemadministration. Det innebär även att det finns risker för såväl felkonfiguration som implementationsbuggar.

Fjärråtkomst kan göras säker genom att använda RDP och skydda jumpservern med en explicit säkerhetslösning. En sådan lösning är SecuriCDS ZoneGuard för RDP.

Säker fjärråtkomst

Relaterade artiklar