U

Start » Learning Center » Blogg » Varför du borde skydda ditt nätverk med mer än en brandvägg

Varför du borde skydda ditt nätverk med mer än en brandvägg

För att skydda det som är mest känsligt och kritiskt för det operativa bör en annan teknik än brandväggar övervägas. Med en brandvägg är det svårt att veta exakt vilken information som exporteras eller importeras till systemet. En brandväggskonfiguration blir ofta komplex, vilket ökar risken för felkonfiguration. Brandväggar separerar inte heller administration och dataflöde på ett sätt som skyddar informationen från insiders. Av dessa anledningar borde du alltså skydda ditt nätverk med mer än en brandvägg!

 

 

När räcker en brandvägg inte till för att skydda ditt nätverk?

En brandvägg är en enhet vars syfte är att skydda ditt nätverk genom att endast släppa igenom viss trafik. Den övervakar och filtrerar vilka paket av data som kommer in i nätverket och vilka som ska blockeras baserat på olika regelverk. Om du däremot behöver överföra information till eller från ett säkerhetskänsligt nätverk bör en brandvägg inte vara den enda lösningen du använder för att öka din cybersäkerhet. Även om syftet med en brandvägg är att skydda nätverket, behövs ett tillägg med betydligt högre assurans i form av en Cross Domain Solution (CDS).

 

New call-to-action

Cross Domain Solutions kan skydda ditt nätverk

Cross Domain Solution (CDS) är en term som används för att beskriva hur man bibehåller ett säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- och skyddsbehov. Detta kan ske mellan databaser, servrar, applikationer eller en kombination av dessa. CDS belyser värdet av att kunna kommunicera, att dela eller flytta information mellan domäner och samtidigt tillämpa validering, transformering och filtrering under utbytet.

Om du har skyddsvärd eller till och med säkerhetsklassad information behöver du en pålitlig Cross Domain Solution som erbjuder säker och filtrerad dubbelriktad kommunikation. Syftet är att tillämpa en strikt kontroll på informationsnivå under själva informationsöverföringen och minska cyberhot som exempelvis manipulation, dataläckage och intrång.

 

Skydda ditt nätverk med mer än en brandvägg

Vad är en ZoneGuard?

Advenicas ZoneGuard kontrollerar informationsutbytet som sker mellan olika nätverks- och säkerhetsdomäner. ZoneGuard fokuserar på informationsflödet och säkerställer att organisationers informationspolicys följs vid varje överföring. ZoneGuard skapar också loggar för spårning av informationsutbytet.

 

Vem behöver en ZoneGuard?

Idag är cyberhoten diversifierade och ZoneGuard-teknologin har flera försvarsmekanismer som arbetar tillsammans för att skydda ditt informationsflöde. ZoneGuards förmåga att skydda vilken information som överförs till och från ett system skapar gedigen kontroll och pålitlighet för alla organisationer med ett kritiskt informationsflöde, vare sig du är verksam inom nationell säkerhet, kritisk infrastruktur eller offentlig sektor.

 

Datadioder kan också skydda ditt nätverk

Datadioder kan också användas som ett komplement till brandväggar. Datadioder är det felsäkra sättet att skydda känsliga system och konfidentiell data på. Datadioder är hårdvaruprodukter som placeras mellan två nätverk. En datadiod fungerar som en backventil vars funktion endast tillåter att data skickas i en riktning medan den blockerar all data i motsatt riktning – det är fysiskt omöjligt för data att transporteras i motsatt riktning. Eftersom det inte rör sig om mjukvara kan datadioden heller inte attackeras av skadlig kod, vilket också bidrar till hög assurans.

 

Datadioder kan skydda ditt nätverk

 

Varför behöver man en datadiod?

En lösning som ofta används för att skydda känslig eller säkerhetsklassad information från läckage eller manipulation är att frånkoppla system som lagrar informationen från andra nätverk helt och hållet. Det finns dock situationer när data behöver överföras till eller från det skyddade nätverket. Genom att använda en datadiod kan du säkerställa att överföringen genomförs på ett säkert sätt, utan att riskera nätverkets integritet eller konfidentialitet.

 

Vem behöver en datadiod?

Digitaliseringen och ökningen av sofistikerade cyberattacker gör att varje organisation som arbetar med känslig information har användning av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt. En datadiod skyddar tack vare sin höga assurans tillgångar hos aktörer verksamma inom kritisk infrastruktur, ICS/SCADA och försvarsindustrin.

 

Läs mer i vår know-how om när en brandvägg inte är tillräckligt skydd!

Behöver du hjälp med att hitta ett komplement till din brandvägg? Tveka inte att kontakta oss!
 

Relaterade artiklar