U

Start » Learning Center » Use Case » Säker övervakning med Zabbix

Säker övervakning med Zabbix

Zabbix är en mjukvara baserad på öppen källkod som används för att övervaka IT-utrustning som servrar, nätverksutrustning, virtuella maskiner, etc. I en installation med Zabbix har man Zabbix proxies med uppgiften att samla in information från den närliggande utrustningen för att sen skicka vidare denna information till en centralt placerad Zabbix-server. Zabbix-servern sammanställer informationen och gör den tillgänglig för en operatör. Operatören kan i Zabbix server definiera vyer, grafer, larmvillkor, m.m. för att underlätta och effektivisera sitt arbete.

En attack mot Zabbix där en attackerare fjärrmässigt lyckas exekvera godtycklig kod i Zabbix server eller Zabbix proxy skulle vara katastrofal, eftersom den skulle kunna sprida sig till samtliga sammankopplade system. Även en enklare attack som tillfälligt stör tillgängligheten i övervakade system skulle även den med stor sannolikhet orsaka signifikanta problem med stora kostnader. Därför är det viktigt att noggrant övervaka kommunikationen och på så sätt minska attackvektorerna mot servrarna.

Vår lösning bygger på Advenicas ZoneGuard, på vilken det installeras och konfigureras en applikation speciellt utvecklad för Zabbix.

Säker övervakning med Zabbix

Relaterade artiklar