U

Start » Learning Center » Use Case » Säker filtrering och validering av mätdata i GIS

Säker filtrering och validering av mätdata i GIS

Geographic Information Systems (GIS) kan integreras med, och hämta data från, system för övervakning, kontroll och datainsamling (SCADA). Men, det finns en risk att OT-system (Operational Technology) och deras drift kan störas av hotagenter som riktar in sig på dataflöden mellan IT och OT. Med rätt lösningar kan man möjliggöra och tillåta en integration mellan IT och OT utan att riskera den känsliga OT-miljön.

Att integrera och hämta data från SCADA-system möjliggör tjänster och funktioner baserade på realtidsdata som produceras av SCADA-systemet. I denna process samlas data in från SCADA och överförs till en databas varifrån data delas med andra applikationer relaterade till GIS som finns i kontorets IT-miljö. Därför finns det ett flöde av data mellan den känsliga OT-zonen och IT-zonen. Dataflöden mellan IT och OT kan potentiellt utnyttjas av hotagenter som försöker få åtkomst till, eller störa driften av, OT-systemen. Detta är särskilt relevant när det handlar om avancerade hotagenter som främmande stater eller välfinansierade och motiverade cyberbrottslingar.

OT-dispatcher-tjänsten och servermaskinen är skyddade med Advenicas ZoneGuard, en fristående enhet som från grunden utvecklats med säkerhet i fokus och har en härdad plattform och säkerhetsarkitektur med djupförsvar

Advenicas säkra filtrering och validering av mätdata i GIS

Relaterade artiklar