U

Start » Learning Center » Blogg » Skärpning av säkerhetsskyddslagen

Skärpning av säkerhetsskyddslagen

Efter skandaler som involverat att känslig information hamnat i fel händer föreslås en skärpning av säkerhetsskyddslagen. Ändringarna i lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Vad är säkerhetsskyddslagen?

Säkerhetsskyddslagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Den tekniska utvecklingen under de senaste åren gör att vi idag behöver vidga begreppet. Dessutom bör även allmänna och enskilda verksamheter rymmas inom ramen för säkerhetsskyddet.

Säkerhetsskyddslagen gäller för verksamheter som drivs i såväl offentlig som privat regi och berörda aktörer kan söka stöd och råd från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och övriga tillsynsmyndigheter. Verksamheter med skyddsvärda data som inte officiellt har klassats som hemliga omfattas också. Det kan exempelvis handla om kritisk infrastruktur och deras system för drift, i och med att dessa utgör en potentiell sårbarhet.

 

Skärpning av säkerhetsskyddslagen

Skärpning av säkerhetsskyddslagen

Efter skandaler där känslig information spridits föreslås det nu att den nuvarande Säkerhetsskyddslagen skärps. Ett exempel är Transportstyrelsen som 2017 figurerade i en skandal där känslig information delgivits till en utländsk samarbetspartner som inte var säkerhetsprövad.

En del av det nya förslaget är att det säkerhetsskyddsavtal som ingår vid upphandling nu ska gälla alla typer av samarbeten där den andra parten kan få insyn i den säkerhetskänsliga verksamheten. En annan aspekt är att de tillsynsmyndigheter som granskar olika verksamheter ska få större befogenheter att undersöka säkerhetsskyddet och eventuella brister. De ska även få rätt att utfärda viten och sanktioner.

Läs förslaget i sin helhet!

Omfattas ni av Säkerhetsskyddslagen?

När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. En sådan analys är grunden till allt säkerhetsskyddsarbete. Se vår guide för hur du gör en säkerhetsskyddsanalys!

Läs mer om vad du ska tänka på när du arbetar med säkerhetsskydd och omfattas av lagen!

Behöver ni hjälp? Tveka inte att kontakta oss!

 

New call-to-action 

 

Relaterade artiklar