U

Start » Learning Center » Blogg » Undvik sårbarheter i programvaran – använd datadioder när du skyddar känslig information!

Undvik sårbarheter i programvaran – använd datadioder när du skyddar känslig information!

Antalet säkerhetssårbarheter i programvara fortsätter att öka från år till år och 2023 avslöjades över 26 000 sårbarheter. Trots detta, mycket på grund av digitaliseringen, så tenderar vi att använda fler och fler mjukvaruprodukter inom allt fler områden av våra liv. Men om du har känslig eller till och med kritisk information att skydda behöver du tänka på vilka säkerhetsprodukter du använder för att skydda informationen. För att uppfylla höga krav på skydd bör du använda en hårdvarulösning istället för endast mjukvara. Det här blogginlägget förklarar varför!

Sårbarheter i programvara fortsätter att öka

En säkerhetssårbarhet definieras som en exploateringsbar glitch, svaghet eller brist som finns i en produkt eller tjänst. Felet öppnar dörren till en potentiell attack som kan äventyra en produkts integritet eller funktionalitet och kan även innefatta brott mot konfidentialiteten.

Totalt 26 447 säkerhetssårbarheter avslöjades under 2023, vilket överträffade föregående år med över 1 500 CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures). Så vad behöver du göra? Tillräcklig informationssäkerhet kan skydda dig från många av dessa sårbarheter. Det finns gott om exempel bara under de senaste åren på företag som drabbats av attacker – attacker som orsakat stora kostnader. En attack kan bli mycket dyr, till exempel kan du förlora pengar på grund av:

  • Driftstopp som påverkar din verksamhet
  • Förlorade intäkter
  • Återställande och sanering av system
  • Förlorat förtroende/goodwill

 

Så att skydda dig mot detta är mer än viktigt. Det kan vara avgörande.

Många kanske tänker ”Vi har vår brandvägg, vad mer kan vi göra?”. Men om du har information eller system som är avgörande för din organisation är det lämpligt att minska riskerna genom att investera i en högassuranslösning. Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller sekretessbelagd eller känslig information. Om dessa nätverk/system utsätts för en attack kommer en brandvägg förmodligen inte att skydda dig från att behöva spendera mycket både tid och pengar på att återställa verksamheten.

 

Vi använder fler och fler mjukvaruprodukter

Världen fortsätter att förändras i en ständigt ökande takt och mjukvaruutveckling är och kommer att vara en avgörande drivkraft för digital transformation. Programvara används i allt fler produkter och tjänster för att utöka funktionaliteten och uppdatera befintliga infrastrukturer. Idag är mjukvara integrerat i många traditionella hårdvaruprodukter, som termostater, ugnar, lampor, garageportar, bilar och så vidare. Det gör att vi blir mer och mer beroende av olika mjukvaruprodukter. Utan vissa av dessa mjukvaruprodukter fungerar inte vårt moderna samhälle på det sätt vi har lärt oss att tänka på som det ”normala” arbetssättet.

Så även om vi vet att det finns risker med att använda mjukvara fortsätter vi att använda fler och fler mjukvaruprodukter. Detta innebär att vi måste ta en titt på hur vi skyddar informationen som finns i mjukvarusystemen. Detta är viktigt eftersom bristande informationssäkerhet får konsekvenser som är för höga för att försummas.

Konsekvenser kan bli att det inte går att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, att det saknas skydd för den personliga integriteten, eller att det uppstår störningar i samhällsviktig verksamhet.

Brister i informationssystem kan också påverka fysiska tillgångar. Skador på kritisk infrastruktur kan få ödesdigra konsekvenser. Incidenter som leder till oförmåga eller förstörelse av sådana system och tillgångar kan leda till allvarliga kriser som påverkar finansiella system, folkhälsa, nationell säkerhet eller kombinationer av dessa.

Det kan också leda till ett försämrat förtroende för tjänster och bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser som även kan spridas till fler aktörer och tjänster samt till andra sektorer.

 

Säkerhetsprodukter med hög assurans behövs när informationen är kritisk

Försvarsindustrin, myndigheter och många verksamheter inom kritisk infrastruktur har kritisk information som behöver skyddas från att hamna i orätta händer och/eller manipuleras. Denna information finns i säkra och i vissa fall även hemliga nätverk – nätverk som alla har strikta säkerhetskrav.

För att uppfylla dessa strikta säkerhetskrav måste du fokusera på assurans snarare än säkerhet. Anledningen är att det är svårt att mäta säkerheten. Hög assurans säkerställer förtroende för säkerhetsfunktionerna och det är därför produkter med hög assurans krävs när säkerhetskraven är höga.

För att kunna producera produkter med hög assurans behöver du kontrollera varje steg från design till eftermarknad. Du måste ta hänsyn till riskerna vid tillverkningen av säkerhetsprodukten och du måste ha pålitlig och säkerhetsmedveten personal. Dessutom behöver assuransen upprätthållas efter att en säkerhetsprodukt har distribuerats. Du behöver kontinuerligt övervaka omvärlden och informera dina kunder om säkerheten, eller assuransen, påverkas i de levererade lösningarna om svagheter upptäcks eller när förtroendet för någon teknik förändras. Om du gör allt detta kan du med hög assurans garantera och visa att dina lösningar är säkra.

Tror du att du behöver förbättra din säkerhet? Ladda ner vår guide som visar när du behöver våra högassuranslösningar!

Datadioden – alltid säker

Datadioder är enheter för enkelriktad informationsöverföring som kopplar samman två nätverk med samma eller olika säkerhetsnivåer. Datadioderna har en optisk hårdvaruseparation för att garantera en enkelriktad separation mellan de två nätverken. Detta innebär att kärnan i produkten är baserad på fysisk separation och är därför alltid säker, även utan uppdateringar.

Datadioder förhindrar inte bara intrång och upprätthåller nätverkets integritet, utan förhindrar lika effektivt läckage och upprätthåller nätverkets konfidentialitet. Denna högassuranslösning skyddar tillgångar för operatörer inom ICS/SCADA eller försvarsindustrin.

Läs mer om datadioder och vad du kan använda datadioder till!

Vill du ha mer hjälp med hur du kan skydda din känsliga information är du välkommen att kontakta oss!

Relaterade artiklar