Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär den nya säkerhetsskyddslagen?

Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Vad är säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Den tekniska utvecklingen under de senaste åren gör att vi idag behöver vidga begreppet. Dessutom bör även allmänna och enskilda verksamheter rymmas inom ramen för säkerhetsskyddet.

Vad innebär den nya lagen?

För att stärka säkerhetsskyddet föreslår regeringen en ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen, Säkerhetsskyddslag (2018:585) innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Även skyddet av annan säkerhetskänslig verksamhet, till exempel samhällsviktiga informationssystem, förstärks.

Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Några nyheter är att det blir obligatoriskt med spårbarhetslogg och säkerhetsskyddschef för alla verksamhetsutövare. På förslag finns även att sanktionsavgifter ska kunna utdömas.

Vem gäller den nya säkerhetsskyddslagen för?

Lagen kommer att gälla för verksamheter som drivs i såväl offentlig som privat regi och berörda aktörer kan söka stöd och råd från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och övriga tillsynsmyndigheter. Nytt är att verksamheter med skyddsvärda data omfattas, utan att de officiellt har klassats som hemliga. Det kan exempelvis handla om kritisk infrastruktur och deras system för drift, i och med att dessa utgör en potentiell sårbarhet.

När börjar den att gälla?

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller från och med den 1 april 2019.

Ska du göra en säkerhetsskyddad upphandling? Känner du dig osäker på hur man gör? Vi guidar dig gärna genom hela processen så att du kan känna dig trygg att allt går rätt till.