U

Start » Learning Center » Blogg » Ökande antal cyberhot mot utbildningssektorn – så förbättras cybersäkerheten

Ökande antal cyberhot mot utbildningssektorn – så förbättras cybersäkerheten

Det första verksamheter som är i drabbade sektorer behöver göra är att höja kunskapen och öka medvetenheten om att verksamheten faktiskt är säkerhetshotad. Man måste helt enkelt ta säkerhetsskyddet på större allvar och bli mer medvetna om gapet mellan hot och sårbarheter.

 

Forsknings- och utbildningssektorn drabbas allt oftare av olika former av cyberhot. Enligt SÄPO så är främmande makt på jakt efter svensk forskning och försöker även rekrytera anställda på universitet och högskolor. Sektorn behöver ta tag i säkerhetsskyddsarbetet och se till att förbättra cybersäkerheten. Detta kan göras genom att skaffa sig insikt via en säkerhetsskyddanalys, säkerställa tillräckliga resurser samt att rätt sorts lösningar köps in.

 

Ökande antal cyberhot mot utbildningssektorn

Enligt Check Point sker allt fler attacker mot utbildnings- och forskningsaktörer. Faktum är att i juli 2021 var utbildning och forskning den sektor som upplevde den högsta mängden attacker, med i genomsnitt 1 739 attacker per organisation varje vecka. Detta var en ökning med 29% jämfört med första halvåret 2021. Ett exempel är delstaten New South Wales i Australien som tvingades stänga ned sitt utbildningssystem i juli strax innan skolstarten på grund av en cyberattack.

 

Cyberhot

 

Arbetet med cybersäkerhet behöver förbättras

Anledningen till att denna sektor är så drabbad är att många lärosäten fortfarande saknar IT-personal och de säkerhetsprotokoll som behövs för moderna cybersäkerhetssystem. För sofistikerade cyberkriminella innebär detta lättare tillgång till ekonomiska dokument och känslig information om elever, föräldrar, pedagoger och andra som är inblandade i skolverksamheten.

Att utbildningssektorn är verksamheter med känslig och sekretessbelagd information är en stor anledning till att sektorn är i fokus för cyberkriminella. Enligt SÄPO är ytterligare en anledning till hoten mot utbildningssektorn att angriparna vill åt forskning samt att man vill försöka rekrytera anställda. SÄPO menar också att det funnits en bristande kunskap om vad som är skyddsvärt inom forsknings- och utvecklingssektorn och att man därtill haft ett eftersatt säkerhetsskyddsarbete.

 

Utbildningssektorn

 

Allt börjar med insikt

Det första verksamheter som är i drabbade sektorer behöver göra är att höja kunskapen och öka medvetenheten om att verksamheten faktiskt är säkerhetshotad. Man måste helt enkelt ta säkerhetsskyddet på större allvar och bli mer medvetna om gapet mellan hot och sårbarheter.

Nästa steg är att få resurser till detta viktiga arbete, bland annat se till att anställa personer med kompetens inom området samt ta hjälp av en partner som kan cybersäkerhet. Ledningen måste inse riskerna, vilka konsekvenserna kan bli och göra säkerhetsarbetet till en prioriterad fråga. Här kan du läsa mer om hur du får engagemang från ledningen för arbetet med informationssäkerhet.

För att få en överblick över hur läget ser ut bör man börja med en säkerhetsskyddsanalys av hela verksamheten. Genom den kan alla kryphål detekteras och du kan snabbt och effektivt kartlägga din nuvarande informationssäkerhet samt ditt framtida behov. Läs vår guide om vilka frågor du ska ställa dig för att göra en sådan analys.

 

Rätt sorts lösningar för ökad cybersäkerhet

Baserat på en analys av de identifierade säkerhetsutmaningarna kan sedan rätt säkerhetsnivå definieras och därefter kan rätt sorts lösningar väljas. Vilken kombination av produkter som behövs för att uppfylla säkerhetskraven och skapa en säker miljö är unikt för varje case och därför behöver du välja en partner som har stor erfarenhet av cybersäkerhet i ditt arbete med att förbättra säkerheten.
Advenica har lång erfarenhet av cybersäkerhet inom olika segment. Baserat på just dina utmaningar definierar vi rätt säkerhetsnivå och designar samt utvecklar produkterna så att de passar just dina specifika behov. Här kan du läsa mer om hur ett cybersäkerhetsprojekt går till hos oss!

 

 

 

Relaterade artiklar