U

Start » Learning Center » Blogg » Nu kommer cybersoldaterna

Nu kommer cybersoldaterna

Det globala säkerhetspolitiska läget är idag präglat av instabilitet och allmän oförutsägbarhet. Cybersäkerhet är ett område där hotbilden hela tiden ökar. Fler och fler attacker sker och i och med digitaliseringen blir konsekvenserna i form av förlorade eller manipulerade data mer och mer kännbara. Vi måste därför börja utgå från att någon eller några attackerare kommer att lyckas ta sig in och börja använda skydd som är robusta även mot hot som ännu inte är allmänt kända.

Som ett led i detta utökar Sverige sitt totalförsvar och i höst börjar även mönstringen av de första cybersoldaterna till försvaret.

 

Cybersoldaterna – moderna ”it-soldater”

Cybersoldater är en ny sorts utbildning inom försvaret för värnpliktiga och tanken är att stärka cyberförsvaret. För att kunna försvara sig mot it-attacker behöver man ha kunskap om sårbarheter i informationstekniksystem, hur de kan utnyttjas och hur det går att åtgärda.

Cybersoldaterna kommer att få lära sig att övervaka system, genomföra logganalyser och göra säkerhetsuppdateringar. De kommer sedan att placeras ut på de enheter som upprätthåller och driftsätter försvarets system.

 

cybersoldater

 

Totalförsvar – militärt och civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret utgörs av två delar; militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar har till uppgift att försvara vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar handlar istället om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Satsningen på totalförsvaret innebär en återuppbyggnad av det civila försvaret och syftar till att skydda civilbefolkningen samt säkerställa att viktiga samhällsfunktioner fungerar vid krigsfara och krig.

 

Bidra till civilförsvaret genom att öka ditt cyberförsvar

Som myndighet, kommun, organisation eller företag finns det en del du kan göra för att bidra till vårt lands civilförsvar när det gäller cyberförsvarsdelen.

Genom att göra återkommande säkerhets- och konsekvensanalyser så vet du vad som är skyddsvärt och varför, vilket är det enda sättet att undvika både onödigt risktagande och onödiga extrakostnader. Du ska också utgå från att alla skydd kan fallera och bygga IT-arkitekturen därefter.

Segmentering och loggning av data är andra viktiga områden att arbeta med för att skydda och samtidigt möjliggöra säker kommunikation.

Behöver du råd och hjälp med hur du ska tänka kring cybersäkerhet så är du välkommen att kontakta oss på Advenica.

 

Relaterade artiklar