U

Start » Learning Center » Blogg » Hur du smidigt kan säkerställa envägskommunikation mellan två nätverk

Hur du smidigt kan säkerställa envägskommunikation mellan två nätverk

Många nätverk kräver ett extra skydd mot manipulation och dataläckage på grund av att de innehåller säkerhetsklassad eller känslig information. De kan därför komma att isoleras av säkerhetsskäl. Det kan ändå uppstå tillfällen när information måste skickas till eller från sådana nätverk.

I de här fallen kan en datadiod vara till stor nytta. En datadiod är nämligen en cybersäkerhetslösning som säkerställer envägskommunikation.

Olika organisationer har olika behov och det finns dioder anpassade för alla. Nytt är mindre, mer kompakta dioder som är smidigare att använda i en miljö med till exempel DIN-skenor.

 

När behövs en datadiod?

En datadiod används när data behöver överföras till eller från ett skyddat nätverk.

Genom att använda en datadiod kan du säkerställa att överföringen genomförs på ett säkert sätt, utan att riskera nätverkets integritet eller konfidentialitet.

 

Den förhindrar intrång och läckor, ökar nätverkssäkerheten och säkerställer att ingen skadlig information kan komma in och är därför det bästa sättet att skydda känsliga system och konfidentiell data på.

 

Hur fungerar en datadiod?

Datadioder är små hårdvaruprodukter som placeras mellan två nätverk. En datadiod fungerar som en backventil vars funktion endast tillåter data att skickas framåt medan den blockerar all data i motsatt riktning. Tack vara kopplingen i optisk fiber är det fysiskt omöjligt för data att transporteras i motsatt riktning. Eftersom det inte rör sig om mjukvara kan datadioden heller inte attackeras av skadlig kod, vilket också bidrar till hög assurans, dvs påvisbar hög säkerhet.

Data diode

 

Vem behöver säkerställa envägskommunikation?

Aktörer verksamma inom kritisk infrastruktur, användare av industriella kontrollsystem (ICS/SCADA) och försvarsindustrin är några exempel på de som kan ha behov av envägskommunikation mellan nätverk.

Anledningen är att när känsliga system, såsom tex ICS-system, kopplas till andra nätverk uppstår ett stort säkerhetshot och säkerhetsåtgärder behöver vidtas för att hindra intrång och för att bibehålla nätverkets integritet.

Digitaliseringen och ökningen av sofistikerade cyberattacker gör att varje organisation som arbetar med känslig information därför har användning av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt.

 

Finns det kompakta datadioder?

De flesta datadioder på marknaden tar ganska stor plats, har ett högt pris och är lite mer komplicerade att installera men det finns en kompakt och smidig datadiod som löser envägskommunikationen med samma höga prestanda som de större modellerna. Denna modell heter Advenica Datadiod DD1G.

DD1G

Denna modell är för dig som:

  • Vill skydda din verksamhet och vill ha en flexibel, kompakt och smidig produkt som erbjuder ett bra skydd
  • Behöver en datadiod i mer kompakt storlek och som ändå vill säkerställa samma höga prestanda
  • Inte behöver en N3 godkänd datadiod (dvs inte lyder under säkerhetsskyddslagen)
  • Använder DIN-skena till andra produkter och vill ha en datadiod som passar in där
  • Arbetar med integrationer i OT-miljöer/industriella miljöer

 

Läs mer om datadioder och DD1G här. Behöver du hjälp med hur du kan säkra dina nätverk med hjälp av datadioder är du välkommen att höra av dig till oss!

Relaterade artiklar