U

Start » Learning Center » Blogg » Fyra skäl att satsa på framtidssäkra lösningar redan idag

Fyra skäl att satsa på framtidssäkra lösningar redan idag

Med en hotbild som ständigt växer behöver alla idag vara medvetna om risken för en cyberattack och förhålla sig till konsekvenserna av otillräcklig säkerhet. Allra mest utsatt är kritisk infrastruktur. För dig som har ansvar för sådan verksamhet har vi sammanställt några argument så att du kan fatta ansvarsfulla och hållbara beslut.

 

1. Du kan digitalisera effektivt och ansvarfullt

Mängden skyddsvärd information växer. Samtidigt driver marknaden på att mer och mer information ska vara tillgänglig. Uppkoppling av applikationer sparar tid och pengar samt möjliggör transparens och agila sätt att arbeta. Baksidan är att antalet attackvektorer blir fler.

Ska till exempel kraftstationer runtom i landet kunna skicka logg- eller övervakningsinformation till en central server som i sin tur kan nås via internet, måste tekniken säkerställa att informationen inte går att manipulera eller avlyssna. Alltså behövs någon form av kryptering för att säkra integriteten i dataflödet.

Hur försäkrar du dig om att kryptoprodukterna är effektiva? Även över tid?

 

four reasons

2. Du säkerställer tillräckligt skydd med tanke på attackerares teknikutveckling

Det råder delade meningar bland cyberexperterna om hur nära förestående kvantdatorernas allmänna genombrott är. Men en sak måste även skeptikerna erkänna: De första som kommersiellt säljer kvantdatorerna som molntjänst är här.

Därmed ökar hotbilden inte bara från statsfinansierade attackerare utan också från kriminella aktörer. Eftersom kommunikation redan idag kan spelas in, måste den – om den skyddas av många vanliga kryptoalgoritmer – anses vara komprometterad.

Hur kompletterar du brandväggar, fiber- och 4G-kopplingar på bästa sätt för att få tillräckligt skydd?

 

3. Du får en långsiktigt hållbar lösning

Står din verksamhet i begrepp att investera i teknik för att skydda OT-nät som behöver IT-stöd, vill du troligtvis inte behöva byta ut den om bara några år. Arbetar du dessutom på en sådan myndighet där skyddsvärd information ska värnas i minst 50 år, måste du se lösningens prestanda ur ett längre perspektiv.

Är det inte enklare och i längden mer kostnadseffektivt att ta höjd för framtida hot redan från början?

 

future-proof

 

4. Du står starkare i revisioner

Det är alltid viktigt att göra en riskanalys för att identifiera sårbarheter i IT-arkitekturen. Informationstillgänglighet är en klar riskfaktor för både kritisk infrastruktur och andra som bedriver verksamhet som berör landets säkerhet. Som ansvarig för sådana organisationer är det klokt att prioritera de mest effektiva åtgärderna.

Advenica har en kvantsäker lösning i SecuriVPN, som har erhållit flera certifieringar och godkännande på högsta säkerhetsnivå. Vad betyder inte det för kommande revisioner samt för alla ovanstående frågor?

 

Sist men inte minst, ett gott råd

Det finns inga genvägar till cybersäkerhet. Kryptering är bara en del av det totala skyddet. Segmentering är en annan. Du måste dock alltid se till helheten, även den fysiska säkerheten och den mänskliga faktorn. Genom att genomföra en risk- och säkerhetsanalys identifieras problemen och nödvändiga åtgärder konkretiseras och prioriteras.

 

 

Relaterade artiklar