SecuriVPN ISA

Certifierat IP-kommunikationssystem till de mest krävande kunderna

SecuriVPN ISA är en lösning för hårdvarubaserad kvantsäker nätverkskryptering som erbjuder möjligheter att kunna säkerställa skyddad kommunikation inom en geografiskt utspridd organisation eller mellan temporära multiorganisationer. Den här typen av privat kommunikation, att jämföras med en förseglad tunnel, gör det möjligt att skicka och ta emot data över opålitliga nätverk samtidigt som avancerade attackerare, exempelvis statsfinansierade, förhindras från att kunna läsa eller förändra data.

SecuriVPN ISA utmärker sig genom sin förmåga att skydda data med en utökad livslängd samtidigt som den skyddar mot avlyssning och manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk.

Målgrupp

Kvantsäkra krypteringssystem, SecuriVPN ISA, förser kunder som försvarsministerier, utrikesministerier, säkerhetsdepartement, internationella insatsstyrkor, säkerhetstjänster, rättsväsenden och finansiella institutioner med ett hållbart kommunikationsskydd. Lösningen är även lämplig för organisationer med ansvar för produktion och distribution av energi.

SecuriVPN ISA har starka rekommendationer från kunder inom myndighet, polis och militär.

Security level

Resources