Certifierat IP-kommunikationssystem till de mest krävande kunderna

SecuriVPN ISA är en lösning för hårdvarubaserad kvantsäker nätverkskryptering som erbjuder möjligheter att kunna säkerställa skyddad kommunikation inom en geografiskt utspridd organisation eller mellan temporära multiorganisationer. Den här typen av privat kommunikation, att jämföras med en förseglad tunnel, gör det möjligt att skicka och ta emot data över opålitliga nätverk samtidigt som avancerade attackerare, exempelvis statsfinansierade, förhindras från att kunna läsa eller förändra data.

SecuriVPN ISA utmärker sig genom sin förmåga att skydda data med en utökad livslängd samtidigt som den skyddar mot avlyssning och manipulation av dataflöden i IP-kommunikationsnätverk.

 

 

Målgrupp

Kvantsäkra krypteringssystem, SecuriVPN ISA, förser kunder som försvarsministerier, utrikesministerier, säkerhetsdepartement, internationella insatsstyrkor, säkerhetstjänster, rättsväsenden och finansiella institutioner med ett hållbart kommunikationsskydd. Lösningen är även lämplig för organisationer med ansvar för produktion och distribution av energi.

SecuriVPN ISA har starka rekommendationer från kunder inom myndighet, polis och militär.


Key features

Genom kvantsäker kryptering och med en bredd av taktiska funktioner, ger SecuriVPN ISA försvarsmakter, kritisk infrastruktur och den privata sektorn möjligheten att ta nästa steg i den digitala utvecklingen. Lösningen innebär enkel framtidssäker nyckelhantering, mångsidiga funktioner med hög tillgänglighet och förmåga att kommunicera över förbindelser oavsett signalkvalitet. På det här sättet kan kommunikationen förenklas samtidigt som den blir motståndskraftig. Andra funktioner, så som support för sändning till flera mottagare, Quality of Service, dynamisk routing, radiotystnad och nödradering möjliggör flera olika användningsområden.

  • Anpassad för långsiktigt kommunikationsskydd
    Långsiktigt kommunikationsskydd säkerställs genom Advenicas unika teknik. All IP-kommunikation, dataöverföring och nyckelhantering skyddas av kvantsäkra algoritmer och protokoll som är exklusiva för produktlinjen SecuriVPN. SecuriVPN innehåller funktioner som är väsentliga för nätverkets säkerhet, som exempelvis autentisering av informationens ursprung, integritetskontroll och skydd mot manipulation av dataflöden i kommunikationsnätverken. Den möjliggör även maskning av nätverksarkitekturen.
  • Integrerat skydd mot insider-hot
    Advenica har utvecklat en lösning som säkerställer att administratörer inte kan röja sekretessbelagda uppgifter av misstag eller avsiktligt. Den utvecklade tekniken, Three Domain Separation, kan separera information och transportnätverk från systemadministrationen. Den patenterade Three Domain Solution-teknologin introducerar en tredje domän, administrationsdomänen, som ett komplement till den traditionella röd/svarta domänseparationen. På så sätt går klassad information från den skyddade (röda) domänen inte att komma åt från administrationsdomänen. Three Domain Separation-teknologin eliminerar effektivt insider-hot inom myndigheter, försvarsmakter, säkerhetstjänster och kritisk infrastruktur.
  • Kvantsäker IP-kryptering för strategisk och taktisk kommunikation
    Tack vare uppkomsten av kvantdatorer, kan de mest populära krypteringsalgoritmerna inte längre ge tillräckligt skydd åt information med förlängd livslängd. Den här typen av information genereras vanligen av försvarsmakter i samband med kunskapsinsamling, fältinsatser, hjälp vid katastrofer och samarbete med allierade. Advenicas unika krypteringsbaserade kvantsäkra algoritmer används för både kryptering av data och nyckelutbyte. De gör det också möjligt för SecuriVPN ISA att tillhandahålla taktiska funktioner som ett tyst läge för att undvika detektering, snabb och enkel avklassificering till CCI , låg strömförbrukning i mobilt läge och motståndskraft vid strömavbrott där nycklarna bevaras intakta samt distribuerad central administration.

SecuriVPN

SecuriVPN ISA

SecuriVPN är ett kvantsäkert IP-krypteringssystem för taktiska och strategiska försvarsåtgärder. SecuriVPN ISA är certifierad för användning upp till högsta sekretessnivån, HEMLIG/SECRET.

Resources