U

Start » Learning Center » Blogg » Datadioder rekommenderas av svenska myndigheter

Datadioder rekommenderas av svenska myndigheter

Datadioder är det felsäkra sättet att skydda känsliga system och konfidentiell data på. Det är en så enkel och säker produkt att flera myndigheter och organisationer med god kunskap om cybersäkerhet rekommenderar företag som arbetar med känslig information, eller till exempel OT-nätverk, att använda datadioder för att stärka säkerheten. I denna blogg förklarar vi vad en datadiod är och listar flera myndigheters och organisationers rekommendationer av datadioder!

Vad är en datadiod?

En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsflöde. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång, samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.

Varför behöver man en datadiod?

En lösning som ofta används för att skydda känslig eller säkerhetsklassad information från läckage eller manipulation är att frånkoppla den från andra nätverk helt och hållet. Det finns dock situationer när data behöver överföras till eller från det skyddade nätverket.

Om du behöver överföra information till eller från ett säkerhetskänsligt nätverk behövs ett högassuranstillägg i form av en Cross Domain Solution (CDS). Cross Domain Solution är en term som används för att beskriva konceptet att upprätthålla säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov. Detta kan vara mellan databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av dessa. Cross Domain Solutions tar upp konceptet att kommunicera, dela eller flytta information mellan domäner och tillämpar validering, transformation eller filtrering av utbytet. En datadiod är en Cross Domain Solution.

Läs mer om Advenicas datadioder!

 

Datadiodens styrkor

Det finns flera styrkor med datadioder:

  • Deras förmåga att säkerställa säkerhet i osäkra system och att skydda och bevara äldre system. Genom att använda datadioder kan äldre system skyddas utan att hela det operativa systemet måste ses över.
  • Dess hårdvaruaspekt. Det finns ingen risk för användarfel eller buggar eftersom det varken finns någon mjukvara eller konfiguration som kan innehålla buggar eller manipuleras.
  • De långsiktiga driftskostnaderna är låga. Efter initial investering av inköp och systemintegration gör besparingarna i underhålls- och administrationskostnader datadioden till en effektiv nätverkssäkerhetslösning på lång sikt.
  • Hur de minskar cyberrisken. Datadiodens strikta egenskaper gör att man helt kan utesluta vissa typer av risker om man använder en datadiod. Du vet till exempel att nätverket inte kan läcka information och kan därmed fokusera på att endast hantera risker med integritet och skadlig programvara.

Läs vår guide där vi listar 14 fördelar med att använda Advenicas datadioder!

Myndigheter och organisationer som rekommenderar datadioder

Datadioden är ett enkelt felsäkert sätt att skicka känslig information med envägskommunikation. Många ser fördelarna med en sådan lösning och så även svenska myndigheter och organisationer med kunskap inom cybersäkerhet. Läs några av rekommendationerna:

 

Svenskt Vatten

”Datadioder och dataslussar kan vara enklare att konfigurera och underhålla, vilket brukar leda till bättre säkerhet.”

Digitalisering av den svenska VA-branschen (2021)

 

 

Statens Energimyndighet

”Det rekommenderade tillvägagångssättet för att överföra information från ett OT-nät till ett IT-nät är envägskommunikation med hjälp av så kallade datadioder.”

Vägledning till Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn (2022)

 

Livsmedelsverket

”Säkerställ att all kommunikation med andra nätverk och informationssystem regleras via en brandvägg, datadiod, proxy eller motsvarande nätverkskomponent.”

Vägledning till livsmedelsverkets föreskrifter (2023)

 

MSB

”För vissa typer av it-miljöer kan det vara bra att använda datadioder och dataslussar.”

Ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem (2021)

 

 

SÄPO

”Envägskommunikation realiseras med stöd av en hårdvarukomponent, så kallad datadiod, som enbart tillåter kommunikation i en riktning och därmed gör det omöjligt att information överförs i motsatt riktning.”

Vägledning informationssäkerhet (2020)

 

Vill du veta mer om rekommendationer och certifieringar som Advenicas datadioder har fått?

Vill du veta mer om hur datadioder kan stärka er säkerhet? Tveka inte att kontakta oss!

 

 

Relaterade artiklar