U

Start » Finansiell information » Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Advenica får order från finska staten

Regulatorisk

Advenica har fått en order från den finska staten gällande krypteringsprodukter och tillhörande tjänster. Ordern är värd 4 MSEK.

Kallelse till årsstämma

Regulatorisk

Aktieägarna i Advenica AB (publ), organisationsnummer 556468–9957, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö.

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.