U

Start » Industrier » Skydda national security

Skyddar länder och människor

Advenica är en väletablerad leverantör av högkvalitativa komponenter för cybersäkerhet till flera länders försvarsmakter, underrättelsetjänster och myndigheter med nationella säkerhetsintressen. Våra produkter används sedan länge i hårda operationella miljöer för kommunikation upp till TOP SECRET.

Cybersäkerhet för national security

Nationella säkerhetsmyndigheter hanterar mycket känslig information som, om den äventyras, kan hota den nationella säkerheten. De måste förhindra obehörig åtkomst och se till att data förblir konfidentiella och integrerade.

Försvarsindustrin kräver därför högassuranslösningar som skyddar national security. Assurans är något som måste inkluderas från början i en produktdesign genom rätt utvecklingsprocesser och säkerhetsmekanismer. Det kan inte läggas till eller testas efteråt.

Inte alla kan vara en producent till försvarsindustrin. Att utforma, utveckla och producera produkter för det nationella säkerhetssegmentet kräver kontroll av alla aspekter i utvecklingsprojekt samt alla aspekter av produkten. Ingen fråga kan lämnas öppen, svar måste lämnas på allt.

Frågorna spänner från ”vem har tillgång till förändring av designen?” och ”har produktionspersonalen rätt säkerhetsklarering?” Till ”hur kan man se till att det inte finns några hemliga kanaler?” Och ”hur ser vi till att ett internt misslyckande fångas upp och inte påverkar säkerheten?”.

 

Advenica är leverantör till försvarsindustrin och erbjuder lösningar för cybersäkerhet som möter de allra högsta säkerhetskraven. Våra lösningar är skräddarsydda för att möta de stränga säkerhetskraven för kommunikation och datahantering upp till TOP SECRET-klassificering. Produkterna säkerställer att känslig information förblir säker från spionage och läckor.

För att klara detta skiljer sig produktutvecklingen på Advenica på olika sätt från traditionellt utvecklingsarbete. Våra kunder kräver att vi med hög assurans ska kunna gå i god för och kunna påvisa att våra lösningar är säkra. Det kan vi bara göra om allt arbete sker under starkt säkerhetsskydd och om lösningarna är enkla att få förtroende för, det vill säga att de är enkelt evaluerbara. Höga krav på säkerhet innebär att vi utvecklar och producerar viktiga delar av lösningar själva. Det gör att vi kan säkerställa IT-säkerhetsskyddet för utvecklings- och produktionsmiljöerna, skalskyddet av lokalerna inklusive tillgången till pålitlig och säkerhetsmedveten personal.

Direktiv för national security

Du kanske måste följa en lag som säger att du ska använda godkända krypteringsprodukter. En sådan lag är Säkerhetsskyddsförordningen. Enligt 3 kap 5 § i Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) måste alla verksamheter, offentliga och privata, som hanterar säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter som ska kommuniceras till ett informationssystem utanför verksamhetsutövarens kontroll, skydda uppgifterna med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarsmakten. Viktigt är att det gäller både den som sänder och den som tar emot hemlig information. 

Hur man höjer national security

Advenica är en väletablerad leverantör av högkvalitativa cybersäkerhetsprodukter till flera länders försvarsmakter, underrättelsetjänster och myndigheter med nationella säkerhetsintressen. Våra produkter används sedan länge i hårda operationella miljöer för kommunikation upp till TOP SECRET.

Våra standardprodukter används för krypterad kommunikation och för att koppla samman nätverk på ett säkert sätt. Mellan till exempel utrikesdepartement och ambassader över hela världen, nationella säkerhetsintressenter, myndigheter vid internationell samordning av beredskapsplanering och -handling, vid gränsöverskridande brottsbekämpning för att bekämpa terrorism och internationellt organiserad brottslighet, samt för försvar.

 

Våra kunder ställer höga och strikta krav på vår utrustning. Den måste fungera under extrema driftsförhållanden och klara exempelvis kommunikation över lågkvalitativ radio, flera satelliter liksom över högkvalitativt standardfibernät eller annan elektrisk infrastruktur.

SecuriVPN är certifierad för att skydda information upp till TOP SECRET och är utformad för att uppfylla de mest krävande försvarskraven. Utrustningen kan användas i stridszoner från allt mellan öken till arktiska förhållanden för framtidens kommunikation i armén, marinen och flygvapnet i många länder. Enkel framtidssäker nyckelhantering, mångsidiga funktioner med hög tillgänglighet och förmåga att kommunicera över kommunikationskanaler av både låg och hög kvalitet ger enkel användning och hållbar kommunikation.

Advenica Learning Center

Upptäck en skattkammare av kunskap på Advenicas utbildningscenter! Dyk in i en värld av värdefulla resurser som inkluderar insiktsfulla bloggartiklar, verkliga kundframgångsberättelser, expertkunskap, detaljerade lösningsbeskrivningar, praktiska användningsfall, engagerande webbseminarier, tankeväckande vitböcker och steg-för-steg-guider. Oavsett om du är en cybersäkerhetsentusiast, en affärsproffs eller en IT-guru, är vårt utbildningscenter ditt nav för att hålla dig informerad och bemyndigad i det ständigt föränderliga digitala landskapet.

Utforska, lär dig och lås upp hemligheterna för att säkra din digitala framtid med Advenica!

Lösningar som håller militär standard

Certifierade på högsta säkerhetsnivå

Advenicas krypteringsprodukter är godkända för HEMLIG/TOP SECRET (Sverige), Nato CONFIDENTIAL (Sverige), SECRET UE/EU SECRET (EU), Nato SECRET (EU), Eingeschränkkt (Österrike) och Geheim (Österrike). Vår datadiod är den enda på marknaden som är N3-godkänd (HEMLIG/TOP SECRET) av Försvarsmakten. Den är också godkänd på högsta nivå i flera andra länder.

Väl beprövade och tåliga produkter

Samtliga lösningar har testats och använts av krävande kunder under extrema driftsförhållanden.

Kvantsäker, patenterad VPN-teknik

Three Domain Separation innehar svenskt och amerikanskt patent.

Noga kontrollerad utveckling och produktion

Samtliga processer, från utveckling till produktion och tester, liksom vår personal kontrolleras strikt av granskande myndighet.

Spårbarhet och säkerhetsloggning

Minska riskerna med en lösning som skyddar både loggdata och alla anslutna system.

Läs mer >