U

Detta kan du göra om du säkrat din IT/OT-integration!

Detta kan du göra om du säkrat din IT/OT-integration!

Har du redan säkrat din IT/OT-integration? Grattis! Då har du ett försprång mot många andra och dessutom har du möjlighet att göra flera saker som de som inte har säkrat sin IT/OT-integration inte ens kan tänka tanken att göra. Allt du kan göra om du har en säker...
OT-säkerhetsexperten: Så relaterar OT-säkerhet till NIS2

OT-säkerhetsexperten: Så relaterar OT-säkerhet till NIS2

Mats Karlsson Landré arbetar som Lead Expert OT Security Advisor på AFRY och var med som talare på konferensen SCADA-säkerhet 2023. Efter konferensen berättade han för oss om hur NIS2-direktivet kommer att påverka organisationer och hur sambandet mellan NIS2 och...
5 steg för säker IT/OT-integration

5 steg för säker IT/OT-integration

Historiskt har OT-system ofta varit helt frikopplade från omvärlden. I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT med omvärlden ökat. IT och OT kopplas därför samman, och ofta använder man samma typ av teknik inom IT och OT. De skilda behoven...
10 åtgärder för SCADA-säkerhet

10 åtgärder för SCADA-säkerhet

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en benämning som används för system för övervakning och styrning av processer inom industrin och inom kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av väldigt känslig karaktär och...