U

Därför baserar man sin zonindelning på riskanalys

Därför baserar man sin zonindelning på riskanalys

När man arbetar med cybersäkerhet och ska segmentera sina system i säkerhetszoner är det en god idé att använda sig av riskanalys. På detta sätt undviker man att säkerhetsarbetet blir utfört enligt en odefinierad ”ad hoc”-metod och dessutom blir det oftast enklare att...
Integrera IT/OT säkert – så gör du steg för steg!

Integrera IT/OT säkert – så gör du steg för steg!

I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT med omvärlden ökat. Men de skilda behoven inom IT och OT leder lätt till tekniska konflikter som kan vara utmanande att hantera. Därför har vi i denna blogg listat 5 steg till hur du säkert kan...
Hur processindustrin kan hantera dagens säkerhetshot

Hur processindustrin kan hantera dagens säkerhetshot

Processindustrin utsätts regelbundet för försök till intrång och det kan till och med finnas fall där styrsystem för processindustrin redan infekterats, utan att företagen känner till det. Att skydda sådana styrsystem blir i denna bransch väldigt viktigt – därför har...
Öka säkerheten för dina OT-system

Öka säkerheten för dina OT-system

Gränsen mellan IT och OT blir alltmer suddig eftersom kraven på tillgänglighet ökar – detta faller under definitionen av IT och OT-konvergens. Att administrera, övervaka och kontrollera din OT på distans, eller via en tredje part, blir allt vanligare. Det har...