U

Start » Learning Center » Guides » 10 åtgärder för SCADA-säkerhet

10 åtgärder för SCADA-säkerhet

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en benämning som används för system för övervakning och styrning av processer inom industrin och inom kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av väldigt känslig karaktär och måste därför hanteras på ett säkert sätt för att undvika att någon olovandes påverkar eller ändrar dess funktion. Om det skulle ske kan det leda till att kritiska funktioner stängs av eller förstörs, vilket kan leda till stora samhällsstörningar som drabbar många människor.

Läs vår guide om 10 åtgärder för SCADA-säkerhet!

Relaterade artiklar