U

Behåll säkerheten under sommaren

Behåll säkerheten under sommaren

  Sommar är en tid för sol, bad och avslappning. Men det är inte alla som vilar på sommaren – semestertider är en tid då många attackerare slår till eftersom många verksamheter varvar ner. Det kan bland annat röra sig om att färre medarbetare finns på plats för att...
Cybersäkerhet för energibolag

Cybersäkerhet för energibolag

Med mer frekventa och alltmer aggressiva cyberattacker är IT-arkitekturens sårbarheter ett allvarligt hot för bolag idag. Hur du skyddar din digitala infrastruktur kan påverka din generella verksamhet och funktionen av fysiska processer. Energisektorn är särskilt...
Säkra ledningens engagemang för cybersäkerhet

Säkra ledningens engagemang för cybersäkerhet

Digitaliseringen gör att informationssäkerhet är ett område som blir allt viktigare. Med allt fler enheter anslutna till Internet ökar de möjliga attackvägarna in till den egna IT-infrastrukturen och alla bolag och myndigheter behöver säkerställa att de gör vad de kan...
Hur man börjar arbeta med digitalt ansvar

Hur man börjar arbeta med digitalt ansvar

Det finns en ökande oro kring hur säkra informationsutbyten ska upprättas. Företagsledningar måste börja reflektera över om och hur de tar sitt digitala ansvar. Ansvaret innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med sin informationshantering. Vi tror att...
5 steg för säker IT/OT-integration

5 steg för säker IT/OT-integration

Historiskt har OT-system ofta varit helt frikopplade från omvärlden. I takt med samhällets digitalisering har behovet att koppla samman OT med omvärlden ökat. IT och OT kopplas därför samman, och ofta använder man samma typ av teknik inom IT och OT. De skilda behoven...
10 åtgärder för SCADA-säkerhet

10 åtgärder för SCADA-säkerhet

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en benämning som används för system för övervakning och styrning av processer inom industrin och inom kritisk infrastruktur. De processer som dessa system styr och övervakar är ofta av väldigt känslig karaktär och...