U

Start » Nyheter » Ett välkommet förslag från regeringen

Ett välkommet förslag från regeringen

Regeringen vill skärpa skyddet mot spionage och sabotage. Ett nytt lagförslag innebär att även privata verksamheter ska omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen.

Advenica välkomnar att regeringen föreslår att utöka samhällets krav till att omfatta även privata verksamheter. Detta hål i skyddsnätet har med tiden blivit alltmer besvärande.

I samband med rundabordssamtalen föreslog Advenica just att:

”Samhällets krav på cybersäkerhet bör styras av verksamhetens art och inte av dess huvudmannaskap.”

proposal

Det finns ett stort behov av förbättring inom många sektorer. Därför måste grundskyddet och förståelsen för informationssäkerhet bli en naturlig del av all typ av verksamhet.

För den som vill påbörja sitt arbete kan en bra början vara att göra en egenutvärdering med Svenskt IT-säkerhetsindex för att få en nulägesbild.

Relaterade artiklar