Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt IT-säkerhetsindex


Svenskt IT-säkerhetsindex är en sammanställning av mognadsgraden inom olika branscher när det gäller IT-säkerhet. Verktyget fungerar idag som benchmark för den som vill testa sin egen säkerhetsmedvetenhet.

Resultaten visar på stora skillnader mellan olika branscher. Exempelvis utmärker sig finansindustrin genom att visa på hög mognad i förhållande till sin risk medan kommunsektorn har ett stort ansvar framför sig. 

Du kan ladda ner rapporten Svenskt Säkerhetsindex nedan. Välj om du vill ladda ner det fullständiga indexet eller rapporten som fokuserar särskilt på gruppen SKR (samhällskritiska risker). Attacker på samhällskritisk infrastruktur riskerar att få långtgående konsekvenser och kan slå ut funktioner som el och vatten-försörjning, sjukvård, media och telekommunikationer. Därför är det av speciellt intresse att undersöka hur just denna grupp ser på sitt IT säkerhetsarbete och vilken mognadsgrad man har.

 

Om indexet

Verktyget är framtaget av representanter från Advenica, Radar, Dataföreningen, Swedish Association for Civil Security, Sig Security samt Christer Magnusson, docent vid Institutionen för Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

 


Håll dig informerad. Läs vårt nyhetsbrev.
The subscriber's email address.