U

Start » Learning Center » Lösningsbeskrivningar » Säkra uppdateringar

Säkra uppdateringar

Uppdateringar av Windows- och Linux-system är en viktig del i att kunna upprätthålla säkerheten för den digitala information som finns i dessa system. Uppdateringen kan dock innebära en säkerhetsrisk och för att undvika det samt för att upprätthålla integriteten och tillgängligheten i systemen och kunna göra säkra uppdateringar, krävs speciella lösningar.

Sedan man började med Windows- och/eller Linux-baserade system inom ICS/SCADA har behovet av att kunna uppdatera dessa system ökat. Detta behov beror på att komplex mjukvara ofta innehåller buggar som bör rättas till för att säkerställa stabilitet i systemen.

Men att göra dessa uppdateringar är något som i sig kan innebära en säkerhetsrisk om det inte görs på rätt sätt. Integritet och tillgänglighet till systemen måste upprätthållas och de flesta systemuppdateringar är normalt sett inte tillräckligt utvärderade i den miljö de används eller i kombination med de applikationer som körs.

 

Säkra uppdateringar

Relaterade artiklar